Poznaj atom

Rząd i PGE szykują kampanię promującą energetykę jądrową

Wtorek 05 listopada 2013

- Wraz z przyjęciem programu energetyki jądrowej przez Radę Ministrów rozpoczną się kompleksowe i szerokie działania promujące energetykę jądrową. Kampanię tą będzie prowadził rząd wspólnie z inwestorem elektrowni – mówi Zbigniew Kubacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki.

- Z przyjęciem Polskiego Programu Energetyki Jądrowej (PPEJ) przez Radę Ministrów rozpocznie się kompleksowe i szerokie działanie informacyjne dot. energetyki jądrowej. Ze wszystkich badań, które do tej pory prowadziliśmy wynika, że w społeczeństwie znajomość energetyki jądrowej jest stosunkowo niewielka. Często opinie oparte są na niepewnych i niepotwierdzonych naukowo stwierdzeniach. Chcemy w sposób zorganizowany wspólnie z inwestorem przekazywać rzetelną informację, którą spowoduje, że energetyka jądrowa będzie zrozumiała i akceptowana przez społeczeństwo - mówi Zbigniew Kubacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki.

W Polsce rozpoczyna się dyskusja o możliwych sposobach wsparcia budowy elektrowni jądrowej. Zbigniew Kubacki informuje, że w resort gospodarki z dużym zainteresowaniem przygląda się temu, jak przygotowywany jest model wsparcia dla elektrowni jądrowych w Wielkiej Brytanii. Władze brytyjskie chcą wprowadzić tzw. kontrakty różnicowe polegające na tym, że jeżeli rynkowa cena energii będzie wyższa od ceny uzgodnionej z inwestorem elektrowni jądrowej, wtedy będzie on oddawał różnicę. Jednak jeżeli cena energii na rynku będzie niższa od ceny uzgodnionej, to wtedy za pomocą specjalnego mechanizmu inwestor otrzyma wyrównanie. - Ten mechanizm na zapewnić przewidywalność ekonomiczną inwestorowi. Model ten wymaga akceptacji Komisji Europejskiej, trwają w tym zakresie rozmowy. Przyglądamy się, czy Anglikom uda się wynegocjować i uzgodnić z KE taki model, a jeżeli ten model skutecznie wprowadzą to zastanowimy się, czy będzie on pasował do warunków polskich - informuje Zbigniew Kubacki.

Zbigniew Kubacki przypomina, że kierownictwo Ministerstwa Gospodarki (MG) przyjęło 11 października 2013 r. Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), który określa zakres i strukturę organizacji działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce. Program trafił już do uzgodnień międzyresortowych. Ostatnim etapem prac nad PPEJ będzie przyjęcie przez Radę Ministrów, co ma nastąpić do końca br.

Już od kilku lat trwają prace nad przygotowaniem przepisów prawnych i regulacji umożliwiających rozwój energetyki jądrowej w Polsce - zwraca uwagę Z. Kubacki. W 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo atomowe, jak również 20 aktów wykonawczych do tego dokumentu. MG wypracowało także ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (weszła w życie 1 lipca 2011 r.). Wspólnie z Polską Agencją Atomistyki (PAA) resort gospodarki jest zaangażowany w opiniowanie nowych wytycznych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Powołano Międzyresortowy Zespół ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz Pełnomocnika Rządu w tym zakresie. Zmieniono też strukturę organizacyjną Państwowej Agencji Atomistyki i rozpoczęto proces dostosowania jej do potrzeb dozoru jądrowego.

Zbigniew Kubacki zwraca uwagę na harmonogram związany z budową elektrowni jądrowych w Polsce, który znalazł się w PPEJ. Wynika z niego, że do końca 2016 r. nastąpi ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na wybraną technologię pierwszej elektrowni jądrowej. Lata 2017 i 2018 to wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii.

- Budowa pierwszego bloku jądrowego w Polsce ma rozpocząć się w roku 2019, jego podłączenie do sieci zaplanowano na rok 2024 - informuje Kubacki. W tym okresie zaplanowano rozpoczęcie budowy kolejnych bloków jądrowych. Zakończenie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce przewidziano w PPEJ na rok 2030.

Autor: Dariusz Ciepiela

Facebook