Poznaj atom

RERTR-2012 - bezpieczne paliwo w reaktorach badawczych

Wtorek 16 października 2012

- Program ograniczania zagrożeń związanych z materiałami rozszczepialnymi to bardzo cenna i niezwykle ważna inicjatywa, szczególnie dla kraju, który ponownie podejmuje wyzwanie wdrożenia energetyki jądrowej – powiedziała wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska. 15 października 2012 r. Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej wzięła udział w 34. międzynarodowym spotkaniu Reduced Enrichment for Research and Test Reactors (RERTR).

- Polska popiera wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju systemów kontroli, ochrony fizycznej, zabezpieczenia i odzyskiwania materiałów jądrowych – zapewniła wiceminister Trojanowska. Należy do nich także program RERTR - minimalizowania i docelowego wyeliminowania z użycia w reaktorach badawczych wysokowzbogaconego uranu (High Enrichment Uraniom - HEU) i zastąpienia go uranem niskowzbogaconym (Low Enrichment Uraniom - LEU).

Program jest z powodzeniem realizowany w należącym do Narodowego Centrum Badań Jądrowych reaktorze Maria w podwarszawskim Świerku. Z reaktora usunięto blisko 100 elementów paliwowych wysokowzbogaconego paliwa świeżego, które zastąpiono dużo bezpieczniejszym paliwem niskowzbogaconym. Zawartość uranu 235 w paliwie została ograniczona z 80 do mniej niż 20 proc.

Wiceminister Trojanowska przypomniała, że Polska realizuje zawartą we wrześniu 2011 r. umowę z Federacją Rosyjską dotyczącą zwrotu do kraju producenta zużytego paliwa jądrowego. Porozumienie jest elementem programu Global Threat Reduction Initiative (GTRI). Na mocy umowy, całe zużyte w reaktorze Maria paliwo jądrowe (oprócz aktualnie wykorzystywanego, które po schłodzeniu zostanie wywiezione w 2015 r.) zostało już przekazane do Rosji.

- Pomyślna realizacja tego typu projektów ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo ludzi i środowiska, ale także na zaufanie społeczeństw do sektora energetyki jądrowej – podkreśliła. Przekazywane do Rosji paliwo jądrowe będzie przerabiane a powstałe w ten sposób odpady promieniotwórcze będą na stałe składowane na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Pełnomocnik Rządu przypomniała także, że Minister Gospodarki powołał Zespół do spraw opracowania Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. - Wstępny projekt planu powinien być gotowy do końca I kwartału 2013 r. – powiedziała. Do końca 2012 r. ogłoszony zostanie także przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy, który wskaże optymalną lokalizację nowego, płytkiego składowiska promieniotwórczych odpadów nisko i średnioaktywnych.

***

RERTR 2012 zostało zorganizowane w dniach 14-17 października 2012 r. w Warszawie przez Argonne National Laboratory, Idaho National Laboratory oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z rozwojem prac nad niskowzbogaconym paliwem jądrowym, transportem i składowaniem wypalonego paliwa oraz zaprezentowano najnowsze analizy dotyczące procesu konwersji paliwa w reaktorach.

Facebook