Poznaj atom

PTN nagrodziło najlepsze prace

Poniedziałek 07 października 2013

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjacie związane tematycznie z atomistyką.  W konkursie wzięły udział prace zrealizowane w polskich uczelniach i instytutach badawczych w latach 2012 - 2013.

O przyznaniu nagród zadecydowała powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr hab. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ (koordynator), Prezes PGE EJ 1 Sp. z o.o. Aleksander Grad, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski oraz dr Nikołaj Uzunow. Kapituła w swojej ocenie wzięła pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac.

Po zapoznaniu się z oceną merytoryczną prac konkursowych przygotowaną przez niezależnych recenzentów, Komisja dokonała rozstrzygnięcia konkursu. Uzgodnienia poprzedziła dyskusja, po której podjęto jednomyślnie decyzję w sprawie przyznania nagród i wyróżnień następującym pracom:

W kategorii prac doktorskich przyznano jedną nagrodę I stopnia za pracę:
Nowe znaczniki promieniotwórcze fazy ciekłej i stałej do zastosowań w badaniach procesów membranowych
Autor: dr Agnieszka Miśkiewicz, IChTJ
Promotor pracy: dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ

W kategorii prac magisterskich przyznano nagrodę I stopnia za pracę:
Obliczenia neutronowo-fizyczne zmodyfikowanego rdzenia reaktora prędkiego BN-600 z dodatkiem aktynowców mniejszościowych
Autor: mgr inż. Piotr Darnowski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Promotor pracy: dr inż. Nikołaj Uzunow

Komisja postanowiła przyznać 3 Narody II stopnia ex aequo pracom:

Niezawodność elementów elektrowni jądrowych
Autor: mgr inż. Aleksandra Figaj, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Poznańska
Promotor pracy: dr inż. Krzysztof Sroka

Modelowanie elektrowni jądrowej w warunkach awarii utraty chłodziwa przy wykorzystaniu wybranych metod analitycznych oraz kodów obliczeniowych
Autor: mgr inż. Sebastian Gurgacz, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Promotor pracy: Prof. dr hab. Inż. Janusz Lewandowski

Modelowanie detektorów z moderatorami do dozymetrii promieniowania neutronowego
Autor: mgr inż. Maciej Maciak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki PW
Promotor pracy: Dr inż. Piotr Tulik

oraz 2 wyróżnienia za prace:
Badanie jądrowych parametrów eksploatacyjnych reaktora EPR
Autor: mgr inż. Eleonora Klara Grodzicka, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Promotor pracy: dr inż. Nikołaj Uzunow

Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej w północnej części województwa pomorskiego
Autor: mgr Katarzyna Kupska, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Promotor pracy: prof. UG, dr hab. Mariusz Kistowski

W kategorii prac licencjackich przyznano jedną nagrodę I stopnia za pracę:
Stanowisko do napromieniania probówek z odpowiednikami materiału biologicznego
Autor: mgr inż. Sandra Lepak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki PW
Promotor pracy: dr inż. Piotr Tulik

Partnerem konkursu i sponsorem nagród pieniężnych była PGE EJ 1 Sp. z o.o. Nagrody wręczono w trakcie uroczystości inauguracji roku akademickiego 2013/2014.Facebook