Poznaj atom

Przetarg na jądrowe postępowanie zintegrowane w 2014 r.

Wtorek 29 października 2013

Postępowanie zintegrowane zakłada przeprowadzenie jednego postępowania, które łączy kluczowe elementy projektu budowy elektrowni jądrowej, czyli wybór partnera strategicznego lub biznesowego, który zapewni dostawę technologii, generalnego wykonawcy, dostawę usług wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz zapewni finansowanie dłużne.

- Jeżeli Rada Ministrów jeszcze w 2013 r. przyjmie Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) to już w pierwszym kwartale 2014 r. możemy ogłosić przetarg na postępowanie zintegrowane - zapowiada Marzena Piszczek, wiceprezes zarządu PGE EJ 1.

Spółka PGE EJ 1, która ma być odpowiedzialna za przygotowanie i budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, już odbyła serię wstępnych spotkań z dostawcami technologii jądrowej i potencjalnymi partnerami.

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki (MG) przyjęło 11 października 2013 r. Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Dokument określa zakres i strukturę organizacji działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce, trafił do uzgodnień międzyresortowych. Ostatnim etapem prac nad PPEJ będzie jego przyjęcie przez Radę Ministrów, co ma nastąpić do końca br.

Z PPEJ wynika, że do końca 2016 r. nastąpi ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na wybraną technologię pierwszej elektrowni jądrowej. Lata 2017 i 2018 to wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii. Budowa pierwszego bloku jądrowego w Polsce ma rozpocząć się w roku 2019, jego podłączenie do sieci zaplanowano na rok 2024.

Przypomnijmy, że w lutym 2011 r. opublikowano ogłoszenie o przetargu na wybór inżyniera kontraktu do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

- Jesteśmy niemal na finiszu tego postępowania. Liczymy, że ten przetarg uda się rozstrzygnąć jeszcze w 2013 r. W przetargu uczestniczą cztery podmioty, dwie oferty już zostały złożone - informuje Marzena Piszczek, wiceprezes zarządu PGE EJ 1.

Zadaniem inżyniera kontraktu jest doradzanie PGE EJ 1 na etapie przygotowań projektu do budowy i samej budowy elektrowni jądrowej. Zwycięzca postępowania, jak szacowała PGE ogłaszając przetarg w 2011 roku , ma dostać zamówienie na 10 lat o szacunkowej wartości około 1,25 mld zł.

Według wcześniej pojawiających się informacji na krótkiej liście potencjalnych doradców PGE przy budowie elektrowni jądrowej znalazło się konsorcjum firm Scott Wilson Polska i Tractebel Engineering, swoje oferty złożyły również firmy Exelon Generation Company, LLC i Amec Nuclear UK Ltd.

Marzena Piszczek wyjaśnia, że decydujący głos będzie w kwestii wyboru inżyniera kontraktu będzie należał do PGE SA.

Inżynier kontraktu (Owner’s Engineer) stanowić będzie integralną część organizacji inwestora (czyli spółki PGE EJ 1) wspierając go w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej. Ma być podmiotem wspierającym PGE EJ 1 w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków inwestora w stosunku do dostawcy technologii reaktora i głównego wykonawcy EPC oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac.

Źródło: wnp.pl
Facebook