Poznaj atom

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego rozmawiają o energetyce jądrowej

Środa 24 października 2012

Jakie procedury bezpieczeństwa obowiązują w elektrowni jądrowej? Jak promieniowanie jonizujące wpływa na zdrowie i życie człowieka? Czy w programie kształcenia licealistów jest miejsce na zagadnienia dotyczące energetyki jądrowej? Czy elektrownia jądrowa jest szansa na rozwój regionu? - na te i wiele innych pytań odpowiedzi poszukiwali strażacy, lekarze, nauczyciele, policjanci i pracownicy biur karier województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego podczas seminarium Bądź ekspertem w swojej gminie. Rola zawodów zaufania publicznego w dialogu społecznym nt. energetyki jądrowej. Spotkanie i towarzyszące im warsztaty zostały zorganizowane 24 października 2012 r. w Gniewinie, w ramach kampanii Ministerstwa Gospodarki Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią. 

Uczestnicząca w seminarium psycholog społeczna dr Aleksandra Sarna podkreśliła, że na trudne społecznie tematy, a takim z pewnością jest budowa elektrowni jądrowej, powinna toczyć się dyskusja oparta na faktach i rzetelnej wiedzy, a nie na emocjach. – Bardzo przydatne jest tu zaangażowanie przedstawicieli zawodów zaufania społecznego w otwarty dialog dotyczący energetyki jądrowej. Są oni naturalnymi liderami opinii w regionach i to na ich barkach ciąży obowiązek edukowania okolicznej ludności – wyjaśniła.

 O tym, jaką odgrywają oni rolę w budowaniu wiedzy na tak trudny temat, na przykładzie zagranicznych gmin, które goszczą na swoim terenie elektrownie jądrowe opowiedział Mikołaj Orzeł rzecznik prasowy Urzędu Gminy Gniewino. Przytoczył m.in. przykład hiszpańskiej miejscowości Vandellos, w której obok elektrowni jądrowej istnieją centra informacyjne, w których każdy może w łatwy sposób dowiedzieć się, czym jest energia i w jaki sposób się ją wytwarza. Stanowią one również lokalną atrakcję turystyczną.

Kluczowym elementem seminarium były profilowane warsztaty, w trakcie których eksperci przedstawili kwestie: bezpieczeństwa, zdrowia, edukacji, ekonomii i rynku pracy w obszarze energetyki jądrowej.

W trakcie warsztatów dotyczących bezpieczeństwa strażacy, policjanci oraz pracownicy BHP mieli okazję zapoznać się z procedurami i systemami zabezpieczeń stosowanymi na terenie elektrowni jądrowej. Przedstawił je kierownik budowy elektrowni jądrowej w fińskim Olkiluoto, inż. Zbigniew Wiegner. Ekspert ds. bezpieczeństwa dr Krzysztof Fornalski przybliżył uczestnikom kwestie dawek promieniowania, na które może być narażona ludność zamieszkująca w okolicach elektrowni jądrowej oraz obalił mity dotyczące ewentualnych zagrożeń z tym związanych.

Przedstawiciele służb medycznych uczestniczyli w warsztacie poświęconym wpływowi promieniowania jonizującego na życie i zdrowie człowieka. Prof. Ludwik Dobrzyński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz prof. Marek Janiak z Zakładu Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przedstawili uczestnikom dane dotyczące wpływu elektrowni jądrowych na zdrowie lokalnej ludności.

- Kwestie promieniowania jonizującego budzą wiele obaw społecznych. Tymczasem niskie dawki promieniowania, z którymi stykamy się na co dzień, a które i tak są wielokrotnie wyższe od tych, którym mogą być poddani mieszkańcy regionu, w którym powstanie elektrownia jądrowa, nie mają praktycznie żadnego negatywnego wpływu na zdrowie człowieka, a nawet mogą być pomocne w zapobieganiu powstawania nowotworów i w zwiększaniu odporności organizmu – podsumowuje prof. Janiak.

W trakcie warsztatów dedykowanych nauczycielom, można się było dowiedzieć, jakie są oczekiwania pracowników uczelni wyższych wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych aplikujących na kierunki związane z energetyką.

- Kształtowanie polskich kadr do obsługi elektrowni jądrowych jest jednym z kluczowych celów rozwoju programu jądrowego w naszym kraju. Dlatego tak istotne jest przygotowanie właściwego programu nauczania, który mógłby umożliwić młodym ludziom zdobycie szerszej wiedzy z zakresu nauk ścisłych - tłumaczył Adam Rajewski z Politechniki Warszawskiej. 

Jednym z głównych wniosków tego warsztatu było stwierdzenie, że konieczne jest zwiększenie liczby godzin nauki przedmiotów ścisłych w szkołach. Będzie to decydowało o powodzeniu polskiego programu jądrowego. 

Ostatni z warsztatów skierowany był do przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy oraz uniwersyteckich biur karier. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie korzyści dla regionu w kontekście wzrostu zatrudnienia niesie budowa elektrowni jądrowej na jego terenie. Istotną częścią tego panelu były kwestie dotyczące zatrudnienia przy budowie i dalszej eksploatacji elektrowni. 

Seminarium było też okazją do podzielenia się z ekspertami i przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki obawami i oczekiwaniami wobec programu jądrowego.

- Byliśmy zaskoczeni liczbą zgłoszeń do udziału w seminarium. Jeszcze bardziej cieszyło nas aktywne podejście uczestników, chętnie angażujących się w dyskusje oraz warsztaty. Spotkanie z pewnością było pouczające dla obu stron - podsumował Adam Kordas z Ministerstwa Gospodarki.

Facebook