Poznaj atom

Przedsiębiorcy dla EJ

Środa 17 września 2014

Na portalu Ministerstwa Gospodarki, w obszarze energetyki jądrowej, została uruchomiona nowa zakładka, w całości dedykowana krajowym przedsiębiorstwom realizującym lub planującym rozpoczęcie współpracy z przemysłem jądrowym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiego przemysłu, Departament Energii Jądrowej przygotował specjalny materiał informacyjny, z formie ułożonej tematycznie zakładki

Zasadniczym celem utworzonej strony jest:

- informowanie polskiego przemysłu o bieżącym stanie realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ),
- dostarczanie podstawowych informacji polskim przedsiębiorstwom, które zamierzają rozpocząć współpracę z energetyką jądrową,
- wskazanie poszczególnych organizacji branżowych (izby gospodarcze, instytuty badawcze, zrzeszenia inżynierskie) które aktywnie działają na rzecz przygotowania krajowego przemysłu,
- informowanie o bieżących wydarzeniach istotnych dla polskiego przemysłu (seminaria, konferencje, targi, inne),
- identyfikowanie kolejnych polskich przedsiębiorstw które mają doświadczenie w EJ lub rozważają rozpoczęcie takiej współpracy.

Obecna wersja zakładki będzie rozbudowywana i aktualizowana o nowe wydarzenia.

Wszelkie uwagi, sugestie i propozycje dotyczące polityki państwa w zakresie wsparcia krajowego przemysłu prosimy kierować na adres: Przemysl.Jadrowy@mg.gov.pl

Link do strony:

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka+jadrowa/Polski+przemysl+dla+energetyki

Facebook