Poznaj atom

Powstało Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej

Środa 29 sierpnia 2012

„Budowa nowoczesnego i unikalnego Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej oznacza potwierdzenie roli i znaczenia IChTJ w poszukiwaniu nowych innowacyjnych technologii.” – powiedziała Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej podczas otwarcia Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej.

Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej to projekt Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, współfinansowany przez Unię Europejską. Ośrodek będzie realizował zadania istotne z punktu widzenia społecznego i gospodarczego wykorzystania energii jądrowej, głównie w medycynie oraz sektorze energetycznym.

Nowopowstałe Centrum jest inwestycją bezpośrednio nakierowaną na wzmocnienie zaplecza badawczego dla potrzeb Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. „Liczę bardzo na nawiązanie i zacieśnienie współpracy Centrum z biorącymi udział w Programie przedsiębiorstwami, uczelniami i organami administracji, w celu zapewnienia wysokiej jakości procesów oraz przyczynienia się do zwiększenia wkładu krajowych przedsiębiorstw i instytucji w budowę i funkcjonowanie obiektów energetyki jądrowej.” – stwierdziła minister Trojanowska.

Podczas uroczystości minister Trojanowska wręczyła w imieniu Prezydenta RP ordery i odznaczenia państwowe 17 pracownikom Instytutu, zasłużonym dla polskiej nauki. „Inwestycje w przyszłość to priorytet elit intelektualnych i wszyscy powinniśmy czerpać z Państwa doświadczeń. Kieruję do Państwa szczególne słowa uznania za umiejętność wyboru właściwych metod i dróg, by osiągnąć zamierzone, często niełatwe, cele.” – dodała minister Trojanowska.

W uroczystości obok Pani pełnomocnik Hanny Trojanowskiej wzięli też udział m.in. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Jacek Guliński, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski - dyrektor NCBiR oraz Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego.

Facebook