Poznaj atom

Poparcie dla Energetyki Jądrowej w Sejmie

Piątek 11 lipca 2014

9 1ipca br. w Senacie RP, z inicjatywy Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej, odbyła się konferencja pn "Energetyka Jądrowa Polska Racja Stanu".

Celem spotkania było pozyskanie wsparcia politycznego i legislacyjnego polskich parlamentarzystów dla realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Podczas konferencji omówione zostały różne aspekty energetyki jądrowej, w tym zagadnienie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, bezpieczeństwo jądrowe, korzyści energetyki jądrowej dla środowiska a także sytuacja międzynarodowa w tym obszarze.

Debatę otworzyli: Pełnomocnik Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej - Jerzy Lipka, poseł Kongresu Nowej Prawicy - Przemysław Wipler oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości poprzedniej kadencji - Zbigniew Kozak.

Poseł Wipler zadeklarował swoje pełne wsparcie dla projektu. „Korzystając z wszystkich narzędzi, jakimi dysponuje parlamentarzysta, będę się angażował w realizację programu jądrowego pamiętając, że celem nadrzędnym i długofalowym jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw taniej energii do polskich domów i polskich przedsiębiorstw” – zapewnił.

Zdaniem Zbigniewa Kozaka „energetyka jądrowa to nasza przyszłość”. Jak zaznaczył, dzięki niej nauczymy się trudnej sztuki budowy nowoczesnych i bezpiecznych obiektów, wykształcimy profesjonalne kadry i opracujemy konsekwentny system rozwiązań legislacyjnych, procedur oraz regulacji.

Jednym z tematów spotkania była ponadto kwestia umiejscowienia energetyki jądrowej w szerszym kontekście porównawczym w stosunku do innych źródeł energii. Zdaniem prof. Strupczewskiego z Narodowego Centrum Badan Jądrowych elektrownie jądrowe są gwarantem stałych dostaw energii elektrycznej. „W przeciwieństwie do źródeł wiatrowych dostarczają one prąd niezależnie od pory dnia, czy warunków” – podkreślił. Dodał również, iż w polskim miksie elektroenergetycznym jest miejsce zarówno dla energetyki jądrowej, jak i źródeł węglowych czy OZE.

Przedstawicielka Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) p. Dorota Gajda opowiedziała z kolei o perspektywach pozyskiwania uranu ze złóż krajowych. Naukowcy z IChTJ oraz Państwowego Instytutu Geologicznego wznowili badania nad pozyskiwaniem tego metalu z naszych krajowych zasobów. „Złoża tego pierwiastka znajdują się między innymi w Sudetach i w Górach Świętokrzyskich, ponadto źródłem uranu są także łupki dictyonemowe z terenu Obniżenia podlaskiego, te same, z pokładów których chcemy eksploatować gaz łupkowy” - dodała.

Swoje poparcie dla inicjatywy Ruchu zadeklarowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz spółki PGE EJ1, odpowiedzialnej za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

***

Celem Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej jest polityczne wsparcie nie tylko budowy i uruchomienia w Polsce elektrowni jądrowych ale całego sektora jądrowego. Zdaniem przedstawicieli Ruchu rozwój energetyki jądrowej przyczyni się znacznie do unowocześnienia kraju, pozwoli wzmocnić jego potencjał naukowy, ekonomiczny oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska.
Facebook