Poznaj atom

Pomorski i zachodniopomorski biznes o atomie

Piątek 31 sierpnia 2012

Szanse i wyzwania, jakie dla środowisk biznesowych niesie za sobą budowa elektrowni jądrowej były tematem odbywającej się 31 sierpnia w Gniewinie debaty z udziałem pomorskich i zachodniopomorskich przedsiębiorców. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach kampanii „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”, której celem jest zachęcenie Polaków do dyskusji na temat energetyki jądrowej. 

W trakcie dyskusji przedsiębiorcy z woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz eksperci ds. energetyki jądrowej rozważali, jaki wpływ na lokalny rynek i klimat inwestycyjny będzie miała budowa elektrowni jądrowej. – Elektrownia to obiekt przemysłowy, więc jak każda inwestycja tej skali, jest szansą na rozwój sektora usługowego, infrastruktury, ochrony zdrowia i wielu sfer lokalnej gospodarki – zaznaczył w trakcie powitania Adam Kordas, przedstawiciel Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki, które jest organizatorem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”.

Zgodził się z nim Romuald Sobieralski, prezydent Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej dodając, że kolejną jakże ważną kwestią jest napływ wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą się przeprowadzali z rodzinami w rejon budowy. – Te osoby będą poszukiwały usług na wysokim poziomie, szkół, przedszkoli dla dzieci, rozrywek kulturalnych, a to może stać się motorem napędowym rozwoju gmin – podkreślił. Zbigniew Bachman, prezes Fundacji Wszechnicy Budowlanej, dodał, że budowa elektrowni to przede wszystkim wysokie zatrudnienie i napływ kapitału do gminy.

Uczestnicy debaty zauważyli, że budowa elektrowni jądrowej daje także możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych specjalistów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Każda inwestycja w nowe, innowacyjne technologie, to korzyści dla całego regionu. – Lokalni przedsiębiorcy często obawiają się konkurencji z dużymi firmami. A wcale nie mają ku temu powodów. Powinni zawierać porozumienia, by wspierać się wzajemnie i jak najlepiej prezentować swoje oferty – stwierdził Leszek Glaza, przewodniczący Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Wejherowie.

Również pozostali uczestnicy podkreślali istotę inwestycji w kadry i specjalistów z różnych dziedzin oraz umożliwienie przedsiębiorcom poznania specyfiki funkcjonowania elektrowni jądrowych, by wiedzieli, w jaki sposób mogą skorzystać na jej budowie. – Dobry specjalista zawsze znajdzie pracę, a w Polsce jest wiele takich osób. Musimy tylko wiedzieć, jak korzystać z doświadczeń przedsiębiorców z innych krajów – zaznaczył Paweł Hapaniuk, przedsiębiorca z woj. pomorskiego.

Odnosząc się do wpływu elektrowni jądrowej na istotną dla polskiego wybrzeża branżę turystyczną podkreślano, że istnieje wiele krajów, inwestujących w energetykę jądrową, w których turystyka nieustannie się rozwija. Najlepszym tego przykładem są Hiszpania, Szwajcaria oraz Francja. – Elektrownia również może być atrakcją. Przy elektrowniach w Olkiluoto, w Finlandii powstały punkty informacyjne. Przyjeżdżają tam zwiedzający, wycieczki szkolne i turystyka rozwija się właśnie wokół tych obiektów – dodał Andrzej Jędrzejczak, ekspert ds. budowy elektrowni jądrowych, który pracował przy budowie elektrowni OL-3 w Finlandii.

Spotkanie w Gniewinie było kolejnym, w którym udział wzięli przedstawiciele regionów, będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowych w Polsce. W kwietniu br. w Warszawie przedstawiciele lokalnych samorządów debatowali m.in. na temat szans rozwoju regionów.
 


 

Facebook