Poznaj atom

Polsko-francuskie rozmowy energetyczno-klimatyczne

Wtorek 03 lutego 2015

30 stycznie br. dbyło się spotkanie ds. klimatu i energii w ramach V Polsko-Francuskich Konsultacji Międzyrządowych. Tematem rozmów były m.in. koncepcja europejskiej unii energetycznej, ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku oraz rozwój energetyki jądrowej.

Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki podkreślił, że zdaniem Polski proponowane przez Komisję Europejską 5 filarów europejskiej unii energetycznej powinno opierać się na zasadach solidarności w kwestii bezpieczeństwa, dobrze funkcjonującym wewnętrznym rynku energii oraz neutralności technologicznej.

- Zachowanie neutralności technologicznej oraz uwzględnienie w koncepcji unii energetycznej roli zasobów własnych UE jest kluczowe, ze względu na zmniejszanie uzależnienia państw członkowskich od importu surowców - mówił Tomasz Tomczykiewicz.

Zwrócił również uwagę, że stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi źródeł własnych energii i surowców przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

- Istotne jest odpowiednie ukształtowanie przyszłego modelu rynku energii elektrycznej w UE w kontekście m.in. stopniowego odchodzenia od wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, tak aby stały się źródłami bardziej samodzielnymi na rynku - przekonywał Tomasz Tomczykiewicz.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska RP oraz przedstawiciele Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energetyki Republiki Francuskiej.

V Polsko-Francuskie Konsultacje Międzyrządowe odbyły się pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz oraz prezydenta Francois Hollande.

Źródło: wnp.pl
Facebook