Poznaj atom

Polsko-białoruskie rozmowy o współpracy atomowej

Poniedziałek 02 czerwca 2014

W dniach 26-28 maja 2014 r. przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) spotkali się z w Mińsku z przedstawicielami białoruskiego dozoru jądrowego (Gosatomnadzor). W trakcie wizyty delegacja PAA odwiedziła również teren budowy białoruskiej elektrowni jądrowej w miejscowości Ostrovec.

Stronę polską reprezentowali prezes PAA Janusz Włodarski, dyrektor generalny PAA oraz dyrektorzy departamentów. Omawiano kwestie związane z rozwojem oraz wdrożeniem kontroli dozorowych w trakcie budowy elektrowni jądrowej na Białorusi, inspekcji przeprowadzanych u podwykonawców i dostawców systemów i elementów konstrukcyjnych przyszłej elektrowni.

Strona białoruska przedstawiła też kwestie związane z programem szkoleń oraz rozwojem zasobów ludzkich zarówno białoruskiego dozoru jądrowego, jak i przyszłego operatora elektrowni jądrowej. Przedmiotem spotkania były również plany przygotowania do sytuacji kryzysowych dla nowopowstającej elektrowni.

Strona polska przedstawiła kwestie związane z monitoringiem radiacyjnym wokół obiektów jądrowych, a także planowane w PAA działania wynikające z przeprowadzonej w Polsce misji IRRS. Omawiano również główne wymogi bezpieczeństwa dla instalacji jądrowych oraz działania PAA z zakresu komunikacji społecznej.

Źródło: www.paa.gov.pl
Facebook