Poznaj atom

Polacy przeprowadzili szkoleniową inspekcję elektrowni jądrowej w Austrii

Sobota 15 września 2012

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), na zaproszenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) wzięło udział w tygodniowym szkoleniu z zakresu przeprowadzania inspekcji w elektrowniach jądrowych.

Od 10 do 14 września w nieczynnej elektrowni jądrowej w Zwentendorf w Austrii, pod okiem specjalistów z amerykańskiego dozoru jądrowego (NRC) i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), odbyło się specjalistyczne szkolenie dla przedstawicieli krajów, w których przygotowywana jest infrastruktura bezpieczeństwa dla realizowanych programów energetyki jądrowej. Wśród uczestników byli eksperci z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), które przygotowuje się do roli TSO (Technical Support Organistaion) dla polskiej energetyki jądrowej.

„Jednym z wielu zadań TSO jest udział w inspekcjach technicznych w obiektach jądrowych” – podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Dyrektor NCBJ – „możliwość przećwiczenia wszystkich procedur na bezpiecznym i istniejącym obiekcie to niepowtarzalna okazja aby nabyć unikatowych umiejętności. Cieszę się, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, dostrzegając nasze wysiłki wkładane w realizowany przez rząd program energetyki jądrowej, zaprosiła NCBJ do tak specjalistycznego szkolenia”.

Austriacka elektrownia jądrowa w Zwentendorf jest jedynym w Europie i jednym z dwóch na świecie takich obiektów, które są w pełni przygotowane i wyposażone, jednakże ze względów społecznych nigdy nie były eksploatowane. Stwarza to niepowtarzalną możliwość przeprowadzania w nich specjalistycznych szkoleń z bezpiecznego użytkowania i nadzorowania elektrowni jądrowych. Specjaliści z całego świata właśnie tu szkolą się wykorzystując kompleksowe wyposażenie bez jakiegokolwiek narażania siebie i obiektu w przypadku popełnienia błędu.

„W Austrii przeprowadziliśmy symulację prawdziwej inspekcji w elektrowni jądrowej” – mówi Tomasz Jackowski, ekspert ds. energetyki jądrowej NCBJ – „poznaliśmy i wykonaliśmy wszystkie procedury na prawdziwym, istniejącym obiekcie pod okiem światowej klasy specjalistów w tym zakresie. Nasze umiejętności przeprowadzania obliczeń w zakresie analiz bezpieczeństwa zostały więc poszerzone o praktyczne aspekty. Dzięki temu nasi pracownicy są w pełni przygotowani do przeprowadzania inspekcji w powstających i działających elektrowniach jądrowych”.

Facebook