Poznaj atom

Polacy przekonują się do atomu

Piątek 21 grudnia 2012

Już ponad połowa Polaków opowiada się za budową elektrowni jądrowej w Polsce - to główny wniosek z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC na potrzeby rządowej kampanii „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”. Od rozpoczęcia kampanii, grono zwolenników energii jądrowej wzrosło z poziomu 51%, aż o 5 punktów procentowych. Tak wysokie poparcie dla siłowni jądrowych w Polsce, oczekiwane było na koniec działań kampanii informacyjno-edukacyjnej, w maju 2014 r. 

Celem kampanii rozpoczętej przez Ministerstwo Gospodarki w marcu tego roku było dostarczenie Polakom aktualnych i rzetelnych informacji na temat energetyki jądrowej: zasad funkcjonowania elektrowni jądrowej, jej wpływu na środowisko i zdrowie, efektywności energetyki jądrowej, systemów zabezpieczeń, które zostaną zastosowane w pierwszej polskiej siłowni tego typu.

„Rozpoczynając kampanię chcieliśmy poznać obawy Polaków i rozwiewać mity na temat energetyki jądrowej – mówi Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Hanna Trojanowska – Miał być to żywy dialog ze społeczeństwem, który pomoże ocenić racjonalnie wszelkie za i przeciw energii jądrowej. Wyniki jednoznacznie pokazują, że cel został osiągnięty, choć mamy świadomość że jest jeszcze dużo do zrobienia”.

Kampania została oparta na wynikach badań niezależnych instytucji, wiedzy ekspertów z dziedziny komunikacji masowej oraz doświadczeniu krajów, które z powodzeniem zrealizowały podobne projekty. To właśnie eksperci i naukowcy z zakresu energetyki i atomistyki zostali ocenieni przez respondentów za najbardziej wiarygodne źródło wiedzy na temat energetyki jądrowej. Dodatkowo, aż 50% Polaków, którzy zetknęli się z elementami kampanii, przyznaje, że zwiększyła ich zainteresowanie tematem budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

„Najbardziej cieszy wzrost poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w województwie zachodniopomorskim. Teraz, gdy emocje już tam opadły, widać zmianę. Istotne stają się merytoryczne argumenty, głęboka analiza i chęć mieszkańców do poszerzania wiedzy”. - podsumowała wyniki badań Minister Hanna Trojanowska.

Badania przeprowadzone w 3 powiatach, które zostały wskazane jako potencjalne lokalizacje dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, wykazały, że największe zmiany zachodzą w powiecie koszalińskim. Z 40% do 45% zwiększyła się tam liczba zwolenników siłowni jądrowych, o 6 punktów procentowych wzrósł także poziom akceptacji dla jej budowy w pobliżu miejsca zamieszkania. Nastroje wśród mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego, które także typowane są jako potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowej, niezmiennie oscylują wokół 55% poparcia dla „jądrówki”.

Temat energetyki jądrowej oceniany jest jako ważny, a jego znaczenie podczas kampanii wzrosło w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w pierwszym kwartale 2012. Jednocześnie zanotowano znaczny wzrost, z 67% do 71%, liczby ankietowanych, którzy uważają temat za niezwykle istotny. To bardzo dobra informacja, gdyż pokazuje wzrost świadomości Polaków. Społeczeństwo dysponujące rzetelnymi informacjami będzie wyrażać bardziej świadome opinie.

Badanie było przeprowadzone w listopadzie br. na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków oraz na reprezentatywnej próbie 900 mieszkańców z 3 powiatów: puckiego, koszalińskiego i wejherowskiego.

***

Poznaj Atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Gospodarki, której celem jest przekazywanie Polakom rzetelnych informacji, zachęcanie ich, by dowiedzieli się więcej, a co za tym idzie zaangażowanie w dyskusję na temat przyszłości energetycznej naszego państwa.

W kampanii wykorzystywany jest szeroki wachlarz środków komunikowania: telewizja, radio, Internet, prasa drukowana. Główną platformę komunikacyjną kampanii stanowi portal internetowy www.poznajatom.pl oraz dedykowany profil na Facebooku, będący równocześnie płaszczyzną wymiany poglądów. Dialog na ten temat jest prowadzony z różnymi interesariuszami m.in. poprzez spotkania w regionach, debaty, pikniki naukowe oraz działania edukacyjne.

We wrześniu 2012r. kampania informacyjno-edukacyjna Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią. zdobyła wyróżnienie miesięcznika "Brief" jako najlepsza kampania społeczna realizowana przez instytucje publiczne. Kapituła nagrody doceniła m.in. nowatorskie sposoby komunikacji, które angażują do dyskusji w ważnych i społecznie wrażliwych tematach.

Facebook