Poznaj atom

Polacy nadal za atomem

Poniedziałek 23 grudnia 2013

Połowa Polaków nadal popiera budowę elektrowni jądrowej, a prawie 60 proc. jest zdania, że ta inwestycja jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi - to główne wnioski z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Millward Brown na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w listopadzie
i grudniu 2013 r.

Ostatnie wyniki są zbliżone do tych sprzed uruchomienia rządowej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią!”, którą ze względu na ograniczenia budżetowe zakończono rok temu. Obecnie, 50 proc. Polaków to zwolennicy energetyki jądrowej, 42 proc. jest jej przeciwnikami, a 8 proc. nie ma na ten temat zdania. Większość Polaków (58 proc.) uważa, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi i traktuje je jako niskoemisyjne źródło energii.

- Wyniki badań wyraźnie wskazują, że tylko rzetelny i systematyczny dialog ze społeczeństwem, prowadzony przez wszystkie podmioty zaangażowane w projekt, pomoże ocenić racjonalnie wszelkie za i przeciw energii jądrowej - mówi pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej – Hanna Trojanowska – To także dowód na to, że Polacy oczekują jednoznacznych decyzji w sprawie budowy elektrowni jądrowej i chcą być na ten temat rzetelnie informowani. Jest to dla nich nadal ważny temat, także w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi – dodaje.

Na przestrzeni ostatniego roku spadła o 6 punktów procentowych liczba zwolenników rozwoju w Polsce energetyki jądrowej, jednak wzrósł odsetek osób niezdecydowanych do poziomu 8 proc. Liczba przeciwników wzrosła o 1 punkt procentowy (42 proc.). Choć w roku 2013 działania informacyjno-edukacyjne o energetyce jądrowej nie były tak intensywne jak rok wcześniej, to subiektywna ocena wiedzy Polaków na ten temat nie zmieniła się w sposób znaczący - nadal ponad 90 proc. badanych uważa, że kampania informacyjna o atomie jest potrzebna. W „szkolnej skali ocen” stan swojej wiedzy na temat energetyki jądrowej oceniany jest jako dostateczny (średnia: 3,27).

- Za nami bardzo aktywny rok jeśli chodzi o działania Ministerstwa Gospodarki, inwestora czy dozoru jądrowego w zakresie przygotowania naszego kraju do realizacji projektu jądrowego – podkreśla Hanna Trojanowska. – Ta żmudna, organizacyjna praca nad projektem była w istocie niewidoczna dla przeciętnego obywatela. W 2014 r. spodziewamy się strategicznych decyzji oraz – co za tym idzie – konkretnych działań, które będą dla każdego zauważalne.

Wśród zagadnień, w ramach których Polacy chcieliby zwiększyć swoją wiedzę, wskazywano przede wszystkim obszary wywołujące najsilniejsze obawy i lęki: bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi (88 proc.), wpływ elektrowni jądrowej na środowisko naturalne (77 proc.), obecna sytuacja energetyczna w Polsce i prognozy na przyszłość (74 proc.) oraz miejsce i sposób składowania odpadów z elektrowni jądrowych (73 proc.). Obecnie 63 proc. Polaków wypowiada się przeciw (w poprzednich pomiarach 63 proc. w lutym i 57 proc. w listopadzie 2012 r.), a 33 proc. za budową elektrowni jądrowej w okolicy zamieszkania (uprzednio odpowiednio 36 proc. i 41 proc.).

Preferencje Polaków co do rozważanych lokalizacji budowy elektrowni jądrowej w Polsce pozostają takie same jak przed rozpoczęciem kampanii. Spośród trzech prezentowanych lokalizacji zdecydowanie najczęściej wybierany jest Żarnowiec.

Sondaż CATI został zrealizowany na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie respondentów w dniach od 20 listopada do 7 grudnia 2013 r. Miał na celu porównanie wyników z pomiarami zrealizowanymi w 2012 r.: badaniem eksploracyjnym (tzw. pre-test czyli przed rozpoczęciem kampanii) i badaniem mid-term (pomiar nr.1 zrealizowany w trakcie trwania kampanii).

Informacja prasowa do pobrania tutaj.
Facebook