Poznaj atom

Podyplomowa jądrówka - zapisy już tylko do końca stycznia!

Piątek 23 stycznia 2015

31 stycznie mija termin zapisów na drugą edycję studiów podyplomowych z zakresu Energetyki Jądrowej. Organizatorami nowego kierunku studiów są: Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Warszawie, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskie.


Podjęcie wyzwań badawczych i przemysłowych w zakresie energetyki jądrowej jest dzisiaj koniecznością i wiąże się z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury badawczo–technicznej i edukacyjnej. Ze względu na brak własnych doświadczeń w dziedzinie energetyki jądrowej, polski program rozwoju tej technologii wytwarzania energii może odbywać się jedynie w warunkach szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej.

Dotyczy to w szczególności wykształcenia dobrze przygotowanej kadry kierowniczej i eksperckiej dla tak zaawansowanej i ciągle dynamicznie rozwijającej się dziedziny jaką jest atomistyka. W przyszłej elektrowni jądrowej powinny pracować osoby o wykształceniu ukierunkowanym w tej dziedzinie, znające zarówno technologie reaktorów jądrowych, jak i obeznane z praktycznymi zagadnieniami bezpiecznej eksploatacji takich obiektów.
Proces wykształcenia kadr dla polskiego programu jądrowego jest złożony i wymaga stosunkowo długiego czasu nauki oraz, co ważniejsze, praktycznego treningu. W tym aspekcie konieczne jest bezzwłoczne rozpoczęcie kształcenia kadr dla programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Proponowane dwusemestralne Studia Podyplomowe Energetyka Jądrowa są ofertą dla przyszłej kadry kierowniczej oraz kadry inżynierskiej. To zaś wiąże się z połączeniem w procesie kształcenia, w warunkach międzynarodowych, warstwy badawczej, technicznej oraz administracyjnej i socjologiczno–środowiskowej.

Głównym celem Studiów jest rozwój kadry zarządzającej w sektorze energetyki jądrowej. Kadry, która będzie mogła kompetentnie wpływać na rozwój gospodarki i kształtowanie polityki energetycznej kraju. Dostarczona słuchaczom wiedza będzie przydatna również w stosowaniu technik i technologii jądrowych na potrzeby medycyny i innych dziedzin przemysłu.

Więcej informacji tutaj
Facebook