Poznaj atom

PIGE dla polskiej energetyki jądrowej

Środa 12 lutego 2014

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE) wraz z Instytutem Elektrotechniki organizuje w dniu 25 lutego 2014 coroczne seminarium, na którym omawiane są najważniejsze wydarzenia z ubiegłego roku oraz nowe szanse i wyzwania dla polskiego przemysłu elektrotechnicznego.

Na seminarium zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
- bieżącej kondycji sektora elektrotechnicznego,
- zarządzania teleinformatycznego,
- powiązania przemysłu z instytucjami branżowymi i uczelniami,
- programu polskiej energetyki jądrowej,
- możliwości włączenia polskich dostawców w kooperację ze światowym przemysłem.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o kontakt z władzami PIGE:
www.elektrotechnika.org.pl

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE) zrzesza ponad 120 producentów urządzeń elektrycznych, kabli i przewodów, urządzeń pomiarowych wykorzystywanych na potrzeby różnych branż przemysłu i energetyki. Wśród jej członków znajdują się również producenci urządzeń dla zagranicznych elektrowni jądrowych.

Izba podejmuje aktywne działania na rzecz przygotowania polskiego przemysłu do budowy polskich elektrowni jądrowych – w ramach tych działań zostaje zawiązana Sekcja Energetyki Jądrowej PIGE.
Facebook