Poznaj atom

PGE rozmawia z rządem o wsparciu budowy elektrowni jądrowej

Czwartek 28 maja 2015

- Na temat kluczowych zasad finansowania budowy elektrowni jądrowej rozpoczynamy dialog ze stroną rządową – informuje Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1. PGE S.A. opisując katalog możliwych mechanizmów wsparcia, wskazała kontrakt różnicowy jako mechanizm, który powinien zostać zadedykowany energetyce jądrowej.

PGE EJ 1, czyli spółka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przeprowadziła aktualizację modelu biznesowego i mechanizmu wsparcia niezbędnego dla tej inwestycji.

- Przy tak regulowanym, czy wręcz przeregulowanym rynku energii w UE, niejednorodnym rynku finansowym i istotnych ryzykach związanych z przyszłymi przychodami działającej elektrowni aspekt wsparcia jest niezwykle istotny - przekonuje Jacek Cichosz.

Możliwości finansowania jest kilka

Wstępna koncepcja finansowania elektrowni jądrowej została już opracowana, teraz trzeba będzie ją uszczegółowić. Jacek Cichosz wskazuje, że jest wiele możliwości finansowania elektrowni jądrowej jak fundusze pomocowe, celowe i derogacyjne, wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy kontrakty różnicowe.

- Na temat kluczowych zasad finansowania elektrowni rozpoczynamy dialog ze stroną rządową - informuje Jacek Cichosz.

Już w 2015 r. PGE SA przygotowała i przekazała do uzgodnień Ministrowi Gospodarki oraz zespołowi doradczemu ds. rozwoju energetyki jądrowej informacje podsumowujące zrealizowane w spółce prace analityczne dotyczące potencjalnych mechanizmów wsparcia dedykowanych dla energetyki jądrowej.

PGE SA w swoim stanowisku, opisując i uzasadniając katalog możliwych mechanizmów wsparcia, wskazała kontrakt różnicowy jako mechanizm, który powinien zostać zadedykowany energetyce jądrowej. Założono przy tym, że tego typu mechanizm powinien wykorzystywać narzędzia rynkowe w sposób zbliżony do zastosowanego w Wielkiej Brytanii mechanizmu kontraktu różnicowego.

PGE SA przewiduje prowadzenie, wspólnie z rządem, dalszych prac mających na celu wypracowanie szczegółowych rozwiązań (modelu) mechanizmów wsparcia energetyki jądrowej, a w tym wspólne potwierdzenie zaprezentowanych założeń (uzasadnienia i zasadniczego kształtu mechanizmu) i wypracowanie szczegółowych rozwiązań ekonomiczno - finansowych i prawnych.

Niezbędne społeczne poparcie

Elektrowni jądrowej nie zbuduje się bez społecznego poparcia, przede wszystkim w okolicach miejsca, gdzie elektrownie ma powstać, ale również w skali ogólnokrajowej. Prezes PGE EJ 1 zapewnia, że na terenie gmin, gdzie może zostać zlokalizowana elektrownia jądrowa, prowadzone są zakrojone na szeroką skalę działania informacyjne.

- Ciągła praca ze społeczeństwem jest bardzo ważna, dlatego stawiamy na działania edukacyjno-informacyjne, tłumaczenie obaw, mitów i legend związanych z energetyką jądrową. Im więcej ludzie będą wiedzieli, na temat tego, że elektrownia jądrowa jest bezpieczna oraz będą znali procedury w sytuacji awaryjnej, ich decyzja o zgodzie, lub jej braku, na budowę elektrowni będzie bardziej świadoma - przypomina Jacek Cichosz.

Zaznacza jednak, że nie da się całkowicie wyeliminować postaw społecznych, że ktoś jest za elektrownią jądrową, ale pod warunkiem, że to nie będzie w pobliżu jego domu.

W ramach działań informacyjnych organizowane są m.in. wyjazdy studyjne w miejsca, gdzie już działają elektrownie jądrowe.

- Ostatni taki wyjazd miał miejsce w grudniu 2014 r., kiedy przedstawiciele społeczności lokalnych pojechali do Hiszpanii. Takie wizyty są istotnym elementem budowania świadomości społecznej, ponieważ goście z Polski mają możliwość spotkania się z mieszkańcami i władzami miast oraz stowarzyszeń i dowiedzieć się, jak elektrownia jądrowa wpływa na turystykę, edukację, zdrowie czy bezpieczeństwo - wskazuje Jacek Cichosz.

Spółka dba także o współpracę z nauką. W kwietniu br. ruszyły zmagania studentów oraz samorządów i kół naukowych w konkursach organizowanych w ramach drugiej edycji programu "Atom dla Nauki", promującego wiedzę o energetyce jądrowej w środowisku akademickim. Do wzięcia udziału w rywalizacji zaproszeni są studenci wszystkich kierunków - technicznych, społecznych, przyrodniczych, czy medycznych.

PGE EJ 1 kontynuuje także realizację cyklicznych badań opinii publicznej na poziomie ogólnopolskim i lokalnym, które mają na celu monitorowanie poziomu poparcia dla projektu budowy elektrowni jądrowej oraz oczekiwań związanych z działaniami komunikacyjnymi. W pierwszym kwartale 2015 r. przedstawiono wyniki "rundy jesiennej" badań, które pokazały utrzymujące się na wysokim poziomie (66-78 proc.) poparcie dla budowy w Polsce elektrowni jądrowej w gminach lokalizacyjnych i ich sąsiedztwie.

Źródło: wnp.pl
Facebook