Poznaj atom

PGE EJ 1 będzie współpracować z samorządowcami woj. pomorskiego

Środa 05 lutego 2014

Spółka PGE EJ 1 30 stycznia 2014 r. podpisała umowę o współpracy z samorządem województwa pomorskiego oraz pomorskimi gminami potencjalnej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

W związku z przyjęciem przez Rząd Programu polskiej energetyki jądrowej, 30 stycznia 2014r. PGE EJ 1, władze samorządu województwa pomorskiego oraz pomorskich gmin potencjalnej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej podpisały porozumienie o współpracy. W dwóch lokalizacjach w woj. pomorskim ("Choczewo" gm. Choczewo, "Żarnowiec", gm. Gniewino i Krokowa) realizowane są obecnie badania lokalizacyjne i środowiskowe, które potwierdzą możliwość budowy elektrowni jądrowej w tych właśnie lokalizacjach.

Strony porozumienia zobowiązały się do opracowania i realizacji wieloletnich Planów Współpracy oraz Rozwoju subregionu pomorskiego, gdzie znajdują się dwie badane lokalizacje.

Dokument wymienia pięć obszarów, w których strony porozumienia zobowiązują się do współpracy i wzajemnego wsparcia. Są to: działania komunikacyjne i edukacyjne; edukacja w zakresie technologii; wsparcie rozwoju infrastruktury towarzyszącej; wsparcie rozwoju lokalnego rynku pracy a także wypracowanie możliwych rozwiązań dla zapewnienia samorządom gmin płynności finansowej, zapewniającej współfinansowanie projektów z zakresu infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej.

- Niezwłocznie po podpisaniu porozumienia strony przystąpią do opracowania szczegółów Planu Współpracy oraz Planu Rozwoju. Ten pierwszy będzie określał zasady, sposoby oraz harmonogram prowadzenia przez Strony działań komunikacyjno-edukacyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, zasady i warunki zaangażowania PGE EJ 1 w bieżące życie gmin oraz rolę i zadania Samorządu Województwa w powyższej współpracy - wyjaśnia PGE EJ 1.

Plan Rozwoju będzie zawierał wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących infrastruktury towarzyszącej, przedsięwzięć związanych z lokalnym rynkiem pracy, przedsięwzięć planistycznych oraz organizacyjnych, które będą niezbędne bądź towarzyszące realizacji inwestycji oraz funkcjonowaniu elektrowni jądrowej.

Ostateczna treść obu planów zostanie uzgodniona w ciągu 4 miesięcy od podpisania porozumienia. Następnie, w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż 2 miesiące od uzgodnienia treści planów, strony opracują treść Umowy o realizacji Planu Współpracy i Planu Rozwoju. Umowa określać będzie między innymi zobowiązania związane z zaangażowaniem finansowym stron w realizację przedsięwzięć przewidzianych w planach i wymagać będzie uzyskania zgód korporacyjnych ze strony PGE SA.

Plan Rozwoju oraz Umowa o realizacji Planu Współpracy i Planu Rozwoju będą miały charakter wariantowy uwzględniający następujące uwarunkowania: treść ostatecznej decyzji o miejscu budowy elektrowni jądrowej; różne źródła i formy finansowania; potencjalnie różny harmonogram działań, wynikający z decyzji administracyjnych dotyczących budowy elektrowni jądrowej oraz określenie ważności i pilności poszczególnych działań oraz przedsięwzięć związanych z Inwestycją.

Pod porozumieniem podpisali się: w imieniu PGE EJ 1 sp. z o.o. - prezes zarządu Aleksander Grad; w imieniu samorządu województwa pomorskiego - wicemarszałek Wiesław Byczkowski; w imieniu gminy Choczewo - wójt Wiesław Gębka; w imieniu gminy Gniewino - wójt Zbigniew Walczak; w imieniu gminy Krokowa - wójt Henryk Doering.

źródło: wnp.pl
Facebook