Poznaj atom

PGE: cztery oferty na atomowego inżyniera kontraktu

Wtorek 18 lutego 2014

17 lutego 2014 r. czterech wykonawców złożyło oferty w przetargu publicznym na Inżyniera Kontraktu, realizowanym przez PGE EJ 1.

W prowadzonym przez PGE EJ 1 w trybie negocjacji z ogłoszeniem przetargu publicznym pn. „Świadczenie przez Doradcę Technicznego (ang. Owner’s Engineer) usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW”, w dniu 17 lutego 2014 r. oferty złożyło czterech wykonawców: AMEC Nuclear UK Ltd; Exelon Generation Company, LLC; konsorcjum firm: Mott MacDonald Limited, AF-Consult Ltd. i konsorcjum firm: URS Polska sp. z o.o. Tractebel Engineering S.A.

PGE EJ 1 poinformowała, że komisja przetargowa przystąpiła do badania i oceny złożonych ofert oraz, że planuje wybór wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu w III kwartale 2014 roku

PGE EJ 1 podała, że Inżynier Kontraktu stanowić będzie integralną część organizacji Inwestora (PGE EJ 1) wspierając go w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej. Wybrany wykonawca wspierać będzie spółkę w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków w stosunku do dostawcy technologii reaktora/głównego wykonawcy EPC (Engineering Procurement Construction) oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac.

Zakres prac przewiduje cztery główne obszary współpracy: udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zintegrowanego, w szczególności w zakresie wyboru dostawcy technologii reaktora oraz głównego wykonawcy EPC; zarządzanie projektem, jakością i bezpieczeństwem oraz rozwój kompetencji własnych Inwestora; nadzór nad realizacją inwestycji oraz uzyskiwanie wymaganych zezwoleń (m.in. dozoru jądrowego) i pozwoleń; zarządzanie łańcuchem dostaw i kontraktami.
Facebook