Poznaj atom

Ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn.: „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej” dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i doradców metodycznych

Środa 01 lutego 2017

Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego tematyki związanej z energią jądrową, z przeznaczeniem do wykorzystywania przez innych nauczycieli do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest:
  •  wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową oraz wsparcie ich kompetencji i zainteresowań zawodowych;
  • upowszechnienie opracowanych scenariuszy jako formy doskonalenia warsztatu merytoryczno-metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w zakresie realizacji treści nauczania dotyczących energii jądrowej.
 
Harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu 1 lutego 2017 r.
Zgłoszenia prac konkursowych od 6 lutego 2017 r. do 27 lutego 2017 r.
Ogłoszenie wyników konkursu 14 marca 2017 r.Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Mirosławy Partyki, tel. 22 693 4503, e-mail: miroslawa.partyka@me.gov.pl
Facebook