Poznaj atom

O energetyce jądrowej na konferencji prasowej w MG

Czwartek 30 stycznia 2014

- Przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów Program polskiej energetyki jądrowej to kompleksowy katalog działań jakie towarzyszyć będą przyszłym inwestycjom w sektorze - powiedziała Hanna Trojanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej,  podczas konferencji prasowej poświeconej przyjętemu 28 stycznia 2014 r. przez RM Programowi polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

- To także swoista „mapa drogowa” dla budowy i bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowej – dodała wiceminister Trojanowska.

Wicepremier Piechociński przypomniał z kolei, że jednym z priorytetów jest zapewnienie Polsce i Polakom własnej, taniej energii, która będzie fundamentem naszej konkurencyjności. – Takie podejście gwarantuje nam rozwój przemysłu Jednak dla zaspokojenia rosnących potrzeb w zakresie konsumpcji energii elektrycznej konieczne będzie zwiększenie produkcji energii – powiedział. – Obok nowych wysokosprawnych elektrowni węglowych niezbędna będzie budowa mocy wytwórczych innego typu w tym również jądrowych. Moc zainstalowana w źródłach wytwórczych powinna wzrosnąć z ok. 33,5 tys. MW do ok. 44,5 tys. MW w 2030 – dodał.

Przypomniał również, że do 2020 r. Polska musi obniżyć emisyjność energetyki o 20 proc., a Komisja Europejska dąży do dalszych radykalnych wzrostów tego celu. – Uzasadnione jest zatem wprowadzenie do struktury źródeł wytwórczych zeroemisyjnego źródła jakim jest energetyką jądrowa – zauważył.

W spotkaniu wzięli również udział Janusz Włodarski prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Marek Woszczyk prezes PGE S.A. i Aleksander Grad prezes PGE EJ 1 Sp. z o.o.
Facebook