Poznaj atom

O atomie na Power Ring

Wtorek 03 lutego 2015

Polityka energetyczna UE, energetyka jądrowa oraz reindustrializacja przemysłu to główne tematy konferencji „Power Ring: Europejski rynek energii między Zjednoczoną Europą i odrębnością narodową”. Spotkanie, w którym udział wziął wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, odbyło się 8 grudnia 2014 r. w MG.

Wśród omawianych tematów nie zabrakło energetyki jądrowej, której poświęcony był panel pn. ""Energia jądrowa w europejskiej polityce energetycznej i klimatycznej"

Energetyka atomowa  – wzrost w Azji, spadek znaczenia w Europie

Podczas gdy Niemcy i Belgia (a także Szwajcaria) zamykają swoje elektrownie jądrowe, Francja, Finlandia i Wielka Brytania budują nowe, a kilka kolejnych, w tym Polska, planują inwestycje. Uczestnicy Power Ring byli zgodni, że prawo do kształtowania krajowego miksu energetycznego jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Unii.

Dane przedstawione przez Fatiha Birola, Głównego Ekonomistę Międzynarodowej Agencji Energetycznej pokazują, że energetyka atomowa dzieli także kraje wysoko rozwinięte i rozwijające się. Podczas gdy w Unii Europejskiej, USA i Japonii znaczenie energetyki jądrowej będzie w kolejnych dekadach maleć, w Chinach, Rosji i Indiach wzrośnie. W samych tylko Chinach powstaje obecnie 40 proc. spośród wszystkich 76 GW mocy w nowobudowanych elektrowniach jądrowych. – Chiny uczą się jak budować elektrownie atomowe coraz taniej i niedługo, jako dostawca technologii na świecie, będą konkurować z Francją, Japonią, Koreą, USA i Rosją.

– W Europie mamy 130 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach jądrowych. Połowa z nich w ciągu dwóch najbliższych dekad będzie musiała zostać zamknięta. Te szacunki opierają się na założeniu, że kraje takie jak Francja będą wydłużać okres życia swoich reaktorów. Jeśli się im nie uda, spadek będzie jeszcze bardziej widoczny […]. Na całym świecie w ciągu dwóch dekad zostanie zamkniętych blisko 200 GW elektrowni jądrowych, z tego najwięcej w krajach OECD, w których dzisiaj znajduje się 80 proc. z nich. Po tych zmianach połowa elektrowni jądrowych będzie pracować już poza OECD – wyliczał Fatih Birol.

– Energetyka jądrowa może odgrywać istotną rolę w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ograniczania emisji CO2. Po Fukushimie niektóre rządy zmieniły podejście do atomu. Część spośród tych, które po Fukushimie zamierzały odejść od energetyki atomowej, jednak zrezygnowała z tego planu – mówił Birol.

Dominique Ristori, Dyrektor Generalny DG ds. Energii w Komisji Europejskiej ocenił, że mimo tego trendu Polska powinna kontynuować swój program energetyki jądrowej. – Decyzja Polski o budowie elektrowni jądrowej jest trafna. Polska idzie w dobrym kierunku i nie jest osamotniona. Dzieje się to przecież także w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych państwach – podkreślił.

– Elektrownie jądrowe nie stają przed problemem emisji CO2, nie mają problemów z nieprzewidywalną produkcją ze względu np. na warunki słoneczne albo wietrzność. Nie są także wystawione na ryzyko zmienności cen paliwa – zwrócił uwagę Gavin Dobbing, business development manager w AMEC Foster Wheeler.

Potrzebne stabilne regulacje

Bezpośrednio odpowiedzialny za realizację projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej Jacek Cichosz, prezes PGE EJ1 zapewnił, że analizy różnych modeli wsparcia stosowane na świecie są analizowane, chociaż kazus brytyjski w sposób szczególny, ponieważ uzyskał już zgodę Komisji Europejskiej.

Prezes Cichosz zwrócił uwagę, że jednym z kluczowych czynników wpływających na cenę energii atomowej są regulacje. – Duże znaczenie ma dobre zarządzanie ryzykiem, bo ostatecznie to ryzyko przeliczane jest na koszt inwestycji i chęć zaangażowania się partnerów w ten projekt. Z punktu widzenia głównych ryzyk, które pojawiają się regularnie w trakcie rozmów z potencjalnymi partnerami jest kwestia modelu rynku, regulacji, a przede wszystkim ich stabilności. Mówimy o inwestycji, która zostanie uruchomiona za kilkanaście lat, a będzie funkcjonować przez kolejne kilkadziesiąt. Wliczając w to czas na likwidację elektrowni mówimy o perspektywie 100 lat. Stąd ta przewidywalność jest jednym z kluczowych elementów.

Wazny wybór technologii

– Wybór technologii reaktora jest kluczowy, ponieważ dane dotyczące m.in. aspektów projektowych czy z zakresu bezpieczeństwa są potrzebne, abyśmy mogli przygotować wstępny raport bezpieczeństwa. Dokument ten będzie podstawą do ubiegania się o zezwolenie na budowę prezesa PAA – mówił prezes EJ1.

– Możemy rozmawiać o IV generacji reaktorów, albo o SMRach [małych reaktorach modułowych – red.], ale jeśli chcemy prowadzić inwestycje w odpowiedni sposób, jak robi to PGE, powinniśmy się skoncentrować na istniejących technologiach – przekonywał Bruno Blotas, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w Polsce i krajach Bałtyckich w Arevie.

– Małe reaktory mogą być interesujące dla mniejszych krajów, ale trzeba pamiętać, że ceny za wyprodukowaną kilowatogodzinę nie będą tak niskie, jak w dużych. Większa liczba małych reaktorów wymaga wielu badań lokalizacyjnych czy znacznie większej liczby wykwalifikowanych osób, bo obsługa małego reaktora wymaga niemal takiej samej liczby pracowników, co dużego.


W sesji 2 "Energia jądrowa w europejskiej polityce energetycznej i klimatycznej" udział wzięli:

• Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki

• Jerzy Witold Pietrewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

• Dominique Ristori, Dyrektor Generalny DG ds. Energii, Komisja Europejska

• Fatih Birol, Główny Ekonomista Międzynarodowej Agencji Energetycznej

• Bruno Blotas, Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu w Polsce i krajach Bałtyckich, AREVA SA

• Gavin Dobbing, Business Development Manager, AMEC Foster Wheeler

• Jacek Cichosz, Prezes Zarządu PGE EJ 1

• Grzegorz Wrochna, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Moderatorem był Wojciech Hann, Partner, Deloitte
Facebook