Poznaj atom

Nuklearna współpraca polsko-francuska

Piątek 29 listopada 2013

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) i Francuskie Towarzystwo Energii Jądrowej (SFEN) podpisały na 5 lat porozumienie o współpracy w dziedzinie techniki nuklearnej.

Do podpisania porozumienia doszło 28 listopada 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Ogólnym celem tego porozumienia, jak podano w komunikacie, jest postęp naukowo-techniczny w energetyce jądrowej. Natomiast prozumienie przewiduje w szczególności wymianę informacji na temat konferencji i seminariów organizowanych przez każde z towarzystw oraz kontakty między różnymi zespołami specjalistów, młodych profesjonalistów i studentów. Zakłada również wymianę tekstów i artykułów między wydawnictwami PTN : „Postępy Techniki Jądrowej” i SFEN „Revue Générale Nucléaire”.

- Cele i program działania obu towarzystw są wyjątkowo zbieżne, a istniejąca istotna różnica w skali dokonań i obszaru zainteresowań, pozwoli nam skorzystać z bogatych doświadczeń zdobytych we Francji a tym samym przyczynić się do optymalizacji procesu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce – powiedział Zbigniew Zimek, prezes PTN.

- W naszych Towarzystwach jest wielu naukowców. Porozumienie pozwoli jeszcze lepiej wykorzystywać dynamizm i wysoki poziom prac prowadzonych przez nich w Polsce i we Francji, i będzie sprzyjać wymianie myśli i postępowi w sektorach kształtujących energetykę jądrową jutra.- stwierdził Dominique Minière, prezes SFEN.

Źródło: wnp.pl
Facebook