Poznaj atom

Nowy konkurs dla specjalistów od energetyki jądrowej

Wtorek 20 stycznia 2015

12 mln zł przeznaczymy w tym roku na zagraniczne staże i szkolenia w zakresie energetyki jądrowej. 120 młodych inżynierów z całej Polski będzie się szkolić w tej dziedzinie w prestiżowych ośrodkach zagranicznych.

Zapewnienie wysoko wykwalifikowanych kadr stanowi jeden z priorytetów rządowego programu polskiej energetyki jądrowej, dlatego wspieramy kształcenie fachowców specjalizujących się w tej dziedzinie.

Młodzi inżynierowie, doktoranci oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia m.in. energetyki jądrowej, inżynierii jądrowej, inżynieria bezpieczeństwa w zakresie energetyki jądrowej, ochrony środowiska i innych pokrewnych kierunków ścisłych i technicznych już w pierwszej połowie 2015 roku wyruszą w 30-40 osobowych grupach na kilkutygodniowe staże i szkolenia. Nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu energetyki jądrowej będą przekazywać na macierzystych uczelniach i instytutach naukowych.

Nabór uczestników odbędzie się w dwóch etapach: w pierwszym uczelnia zakwalifikuje kandydatów według własnych kryteriów, w drugim wybrani przez komisję konkursową kandydaci, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do MNiSW. Do 30 stycznia uczelnie mogą zgłaszać chęć udziału w programie, a do 27 lutego powinny przekazać listy kandydatów do udziału w szkoleniach. Następnie rekomendowani przez macierzyste jednostki kandydaci mają czas na rejestrację w naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym, który zostanie uruchomiony od 28 lutego 2015 r.

Konkurs na szkolenia w zakresie energetyki jądrowej wpisuje się we wspieranie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki, które realizujemy już m.in. poprzez Program TOP 500 Innovators oraz Brokerzy Innowacji.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu systemowego MNiSW „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego” finansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W tym roku, oprócz specjalistów z energetyki jądrowej, wyślemy na szkolenia również zainteresowanych doskonaleniem umiejętności w zakresie technik wydobycia gazu łupkowego.

Więcej informacji tutaj
Facebook