Poznaj atom

NCBJ obchodzi pierwszą rocznicę powstania

Poniedziałek 17 września 2012

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku - jedna z najważniejszych w Polsce instytucji zajmujących się badaniami technik jądrowych - świętuje swoje pierwsze urodziny. Rok pracy Centrum uczcił gościnnym wykładem prof. Sergio Bertolucci, dyrektor naukowy CERN.

Profesor Bertolucci podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie wielkich infrastruktur badawczych dla rozwoju nauki i techniki oraz postępu cywilizacyjnego. - Istnieje ścisły związek między badaniami podstawowymi, a postępem. W globalizującym się świecie wiedza jest przecież najważniejszą wartością – zaznaczył. Docenił także zaangażowanie polskich naukowców w budowę akceleratora LHC i odkrycie bozonu Higgsa.

W Centrum w Świerku działa jedyny w Polsce reaktor badawczy "Maria". Jest on wykorzystywany m.in. do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.

NCBJ powstało z połączenia Instytutu Energii Atomowej POLATOM oraz Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. Zajmuje się badaniami podstawowymi z fizyki subatomowej oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. Kluczową pozycję w działalności Centrum zajmuje też wspieranie programu energetyki jądrowej w Polsce oraz produkcja radiofarmaceutyków i urządzeń dla medycyny, zwłaszcza do diagnostyki i terapii przeciwnowotworowych.

Życzymy pracownikom Centrum kolejnych lat pełnych sukcesów.


 

Facebook