Poznaj atom

NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ

Środa 13 lutego 2013

Już dziś zaczyna się konferencja naukowo-techniczna „NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Potrwa do 15 lutego w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Celem konferencji jest przedstawienie możliwości udziału polskiej nauki (wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze) oraz techniki (zakłady przemysłowe) w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce.
Istnieje konieczność skorelowania możliwości krajowych przedsiębiorstw z potrzebami i wymaganiami, jakie stawia energetyka jądrowa. Już obecnie niektóre zakłady przemysłowe uczestniczą w budowie elektrowni jądrowych za granicą (EJ Olkiluoto w Finlandii). Należy dążyć do tego, by zakres prac realizowanych przez przedsiębiorstwa krajowe w programie energetyki jądrowej był jak najszerszy. Drugim, równie ważnym zagadnieniem jest wykorzystanie możliwości polskiej kadry naukowej w ocenie oferowanych technologii reaktorowych, wspieraniu polskich przedsiębiorstw uczestniczących aktualnie w budowie elektrowni za granicą, a w dalszej kolejności w przygotowaniu kadr do bezpiecznej i efektywnej ekonomicznie eksploatacji elektrowni jądrowych. Działaniem równoległym powinno być angażowanie się w projekty badawcze dotyczące reaktorów IV generacji.
Facebook