Poznaj atom

Narodowe Centrum Badań Jądrowych wspomaga absolwentów Programu TOP 500 Innovators

Piątek 31 października 2014

W ramach projektu Centrum Informacyjnego Świerk uruchomiona została nowa inicjatywa dla absolwentów Programu TOP 500 Innovators. Każdy z jego uczestników będzie mógł nieodpłatnie wykorzystywać moc obliczeniową superkomputera do prowadzenia własnych prac naukowo badawczych.

Jednym celów CIŚ jest wspieranie badań naukowych i rozwojowych także w dziedzinach innych niż energetyka. Dlatego też, udostępnia absolwentom Programu TOP 500 Innovators moc obliczeniową superkomputera do prowadzenia prac naukowo badawczych.

Każda osoba z grona absolwentów Programu może się zgłosić by w ramach swojej pracy naukowej wykonywać obliczenia na znajdującej się w Świerku infrastrukturze obliczeniowej. W obecnej formule Program CIŚ-500 będzie realizowany do końca października 2015. Po tej dacie planowana jest jego kontynuacja, ale warunki uczestnictwa w niej nie są jeszcze znane.

Kierownikiem naukowym Programu CIŚ-500 jest prof. dr hab. Wojciech Wiślicki.

Więcej informacji o programie, w tym o warunkach przystępowania do tej inicjatywy można znaleźć na stronach Centrum Informatycznego Świerk: http://www.cis.gov.pl/tematy_i_grupy_badawcze.
Facebook