Poznaj atom

Narodowe Centrum Badań Jądrowych na targach World Nuclear Exhibition (WNE) w Paryżu

Poniedziałek 13 października 2014

Po raz pierwszy na międzynarodowych targach poświęconych energetyce jądrowej pojawi się Polska, jako jedyny nowy kraj w Europie deklarujący rozwój nowego sektora energetyki.

Międzynarodowe targi energetyki jądrowej odbywające się od 14 do 16 października 2014 r. w Paryżu są inicjatywą AIFEN – Francuskiego Stowarzyszenia Eksporterów Przemysłu Nuklearnego. W tych dniach Centrum Targowym Paris Le Bourget stanie się miejscem wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy profesjonalistów z branży nuklearnej oraz kontaktów biznesowych. Na targach będą reprezentowane wszystkie gałęzie branży począwszy od cyklu paliwowego po gospodarkę odpadami promieniotwórczymi, poprzez materiały, eksploatację, bezpieczeństwo, ochronę radiologiczną, rozbiórkę elektrowni, robotykę, szkolenia zawodowe i wykorzystanie technik jądrowych w medycynie. Organizatorzy są przygotowani na kilka tysięcy odwiedzających wystawę – przede wszystkim specjalistów i decydentów pracujących dla liderów sektora oraz organizacji rządowych.

Obecność polskiego instytutu na międzynarodowych targach energetyki jądrowej jest nieprzypadkowa. NCBJ w od początku swojego istnienia w 1956 r rozwija kompetencje w zakresie energetyki jądrowej i jej fizycznych podstaw. Po decyzji rządu z 13.01.2009 r. o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, instytuty ze Świerku niezwłocznie rozpoczęły przygotowania do wsparcia tego programu. Przełomowym punktem było połączenie instytutów i utworzenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Powstał największy w Polsce instytut badawczy z ponad 1000-osobowym personelem. Dzięki środkom z funduszy unijnych istotnie odmłodzono kadrę i rozpoczęto modernizację infrastruktury badawczej i technicznej. Zintensyfikowano współpracę z organizacjami międzynarodowymi (MAEA, Euratom, SNETP, OECD NEA), wiodącymi ośrodkami badawczymi (zwłaszcza francuskim CEA) oraz producentami reaktorów. Wspólnie z instytutami z Czech, Węgier i Słowacji utworzono stowarzyszenie służące rozwojowi nowych technologii reaktorowych.

Dzięki tym działaniom NCBJ dysponuje dziś zespołami eksperckimi zdominowanymi przez młodych ludzi, kierowanych przez ekspertów z dużym doświadczeniem. Posiada i ciągle rozwija unikalną infrastrukturę badawczą (reaktor MARIA, Laboratorium Badań Materiałowych, i.in.) i obliczeniową (Centrum Informatyczne Świerk). Aktywnie uczestniczy w wielu programach europejskich, a jednym z nich - dotyczącym kogeneracji jądrowej –koordynuje.

„W przygotowywanym w NCBJ do wyzwań sektora jądrowego zespole, obok młodych pracowników są również eksperci, którzy byli szkoleni do pracy w siłowni w Żarnowcu. Pomimo że program budowy elektrowni jądrowej w Polsce został zahamowany, to jednak badawczy reaktor jądrowy „Maria”, przez cały ten czas pracował. W latach 90-tych był unowocześniany, co znowu wymagało wiele pracy analitycznej, obliczeniowej, projektowej. W ostatnich latach trzeba też było zaprojektować przejście na niskowzbogacone paliwo, a także przystosować reaktor do intensywnej produkcji radioizotopów. Jesteśmy przekonani, że nasze uczestnictwo w imprezie stworzy warunki do nawiązania kooperacji naukowo-badawczej z partnerami z innych krajów, a także przyczyni się do nawiązania kontaktów, które w przyszłości będą mogły zaowocować nowymi możliwościami w obszarze związanym z komercjalizacją wyników naszych projektów”- informuje prof. Grzegorz Wrochna, Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Oprócz prof. Grzegorza Wrochny – polski instytut na targach będą reprezentowali zatrudnieni w Centrum Informatycznym Świerk eksperci.

Kacper Samul przedstawi możliwości obliczeniowe w dziedzinie mechaniki płynów i wymiany ciepła, w ujęciu systemowym, za pomocą tzw. kodów najlepszych przybliżeń, zgodnie z którymi elektrownia jądrowa, jej obieg pierwotny, traktowana jest jako system. Za pomocą takich obliczeń możliwe jest określenie parametrów termodynamicznych badanego obiektu podczas awarii, oraz stanów normalnej pracy.

Zadaniem Piotra Prusińskiego będzie przedstawienie możliwości nowoczesnego serwisu dostępnego na klastrze CIŚ, który będzie służył do prowadzenia trójwymiarowych wysoko-rozdzielczych analiz cieplno-przepływowych (z ang. CFD) w skomplikowanych geometriach, wykorzystywanych nie tylko w elektrowni jądrowej, ale również powszechnie w wielu zakładach przemysłowych. Innowacyjność serwisu dostępowego polega tu na tym, że użytkownik nie będzie już potrzebował drogiej stacji roboczej i jeszcze droższych licencji na oprogramowanie. Uruchomienie skomplikowanych symulacji będzie możliwe przy użyciu tabletu z dostępem do Internetu. Taka usługa już wkrótce będzie dostępna na klastrze CIŚ i będzie to pierwsza taka platforma do obliczeń w Europie.

Rafał Możdżonek z kolei zaprezentuje zasoby obliczeniowe klastra CIŚ, a w szczególności możliwości Instytutu w zakresie obliczeń neutronowych. Obliczenia te dotyczą fizyki rdzenia reaktora i pozwalają na określenie m.in. stopnia odchylenia stanu reaktora jądrowego od stanu, w którym liczba neutronów powstających w rdzeniu w jednostce czasu w wyniku rozszczepień jest dokładnie równa liczbie neutronów traconych w tym samym czasie wskutek ich absorpcji i ucieczki. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić ilość energii uwalnianej w działającym rdzeniu. Dane te mogą następnie zostać wykorzystane w obliczeniach cieplno-przepływowych.

Udział Narodowego Centrum Badań Jądrowych w charakterze wystawcy na targach World Nuclear Exhibition stwarza okazję do zaprezentowania możliwości i dorobku Instytutu, szczególnie projektu CIŚ, szerokiemu gremium przedstawicieli branży nuklearnej. Jest też potwierdzeniem gotowości wsparcia eksperckiego dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Źródło: NCBJ
Facebook