Poznaj atom

Mix energetyczny 2050 – analiza scenariuszy dla Polski

Wtorek 13 marca 2012

Niniejszy raport został przygotowany w listopadzie 2011 r. przez Instytut Badań Strukturalnych i demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej na zamówienie Ministerstwa Gospodarki.

Dokument powstał w wyniku przeglądu opracowań eksperckich, jak również na podstawie debaty, która odbyła się 17 listopada 2011 r. „Energy mix dla Polski w zakresie energii ogółem i energii elektrycznej” z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów gospodarczych i terytorialnych, organizacji otoczenia biznesu, świata nauki oraz organizacji pozarządowych, podczas której dyskutowane były wyniki wstępnej analizy proponowanych przez szereg instytucji scenariuszy produkcji energii w 2050 roku w Polsce.

Raport Mix energetyczny 2050 – analiza scenariuszy dla Polski jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem, które z jednej strony podsumowuje wyniki dotychczasowych projekcji przyszłej struktury wytwarzania energii w Polsce, a z drugiej przedstawia zestaw wniosków i rekomendacji służących wypracowaniu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.
Facebook