Poznaj atom

Minister Trojanowska na Konferencji Generalnej MAEA

Piątek 21 września 2012

- Uruchomienie w Polsce projektu jądrowego otwiera nowy rozdział w dziedzinie rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. Przygotowania do tego przedsięwzięcia prowadzimy zgodnie z wymogami prawa europejskiego i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska. 18 września 2012 r. wiceminister gospodarki przewodniczyła delegacji polskiej na 56. Sesję Konferencji Generalnej MAEA.

Jak poinformowała, Polska przygotowała już otoczenie legislacyjne i instytucjonalne, niezbędne do rozwoju energetyki jądrowej. – Jesteśmy w finalnej fazie przygotowań do przyjęcia misji INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review), która odbędzie się w I kw. 2013 r. – powiedziała.

W przyszłym roku zostanie przeprowadzona w naszym kraju także misja Integrated Regulatory Review Service. Jest to usługa przeglądową oferowana przez MAEA państwom członkowskim w celu zapewnienia obiektywnej oceny ram regulacyjnych bezpieczeństwa jądrowego.

Wiceminister Trojanowska zapewniła, iż polscy eksperci, bazując na rekomendacjach MAEA i WENRA, opracowali szczegółowe wymogi bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych, dotyczące zarówno ich lokalizacji, budowy, eksploatacji, jak również likwidacji i składowania odpadów promieniotwórczych. Do pełnienia obowiązków instytucji dozoru jądrowego przygotowuje się Państwowa Agencja Atomistyki, która przechodzi głębokie zmiany organizacyjne.

Eksperci MAEA w kwietniu 2010 r. wstępnie ocenili zrealizowane dotychczas działania, z zadowoleniem przyjęli informacje o postępie prac nad Programem polskiej energetyki jądrowej oraz zmianami prawnymi.

Facebook