Poznaj atom

Materiały do historii Instytutu Radowego i Instytutu Onkologii – w 80. rocznicę powstania

Czwartek 06 grudnia 2012

30 listopada w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Sesja Naukowa VI Mazowieckich Spotkań Onkologicznych poświęcona jubileuszowi i obecnym osiągnięciom naukowym Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Sesji towarzyszyły wystawa oraz prezentacja książki „Materiały do historii Instytutu Radowego i Instytutu Onkologii – w 80. rocznicę powstania”. Redaktorem pięknie wydanej w formie albumu publikacji jest prof. dr hab. med. Edward Topik. Książka to zbiór zarówno nowych opracowań, przygotowanych przez zaproszonych autorów jak i przedruk wybranych dawnych prac. Czytelnicy znajdą informacje na temat ogólnej historii Instytutu oraz opis lat tworzenia Centrum Onkologii na Ursynowie. W drugiej części opisano historię powstania ważniejszych dziedzin onkologii. Niektóre z nich, co warto podkreślić, powstały w murach Instytutu przy ulicy Wawelskiej. Dwa ostatnie rozdziały to przypomnienie sylwetek osób najbardziej zasłużonych dla Instytutu i wspomnienia. Wydawcą liczącej 364 stron publikacji jest Polskie Towarzystwo Onkologiczne. 

Facebook