Poznaj atom

Mądralin 2013 - podsumowanie konferencji

Czwartek 28 lutego 2013

W dniach 13 - 15 lutego na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja "Nauka i technika wobec wyzwania budowy elektrowni jądrowej”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Zapraszamy do zapoznania się z wstęnym podsumowaniem konferencji przygotowanym przez dr inż. Wojciecha Głuszewskiego z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Sekretarza Generalnego PTN.

W dniach 13-15 lutego w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) zorganizowało konferencję naukowo – techniczną „Nauka i technika wobec wyzwania budowy elektrowni jądrowej”. Partnerem wydarzenia, nad którym honorowy patronat objął Minister Gospodarki, była PGE Energia Jądrowa S.A. Symboliczna nazwa „Mądralin 2013” nawiązywała do dwóch poprzednich spotkań organizowanych przez PTN w Domu Pracy Twórczej PAN w Mądralinie k/Warszawy. Piękny ośrodek nie był niestety w stanie pomieścić wszystkich chętnych i z tego powodu przeniesiono konferencję do stolicy. Celem pierwszego spotkania (2000 rok) było w pierwszym rzędzie zwrócenie uwagi na konieczność wsparcia działań zmierzających do zainicjowania programu energetyki jądrowej w naszym kraju. W czasie ostatniej konferencji dyskutowano na temat zaangażowania środowiska naukowego obejmującego uczelnie wyższe i instytuty badawcze oraz określone organizacje przemysłowe w prace związane z realizacją zadań wynikających z praktycznego wdrażania w kraju tego programu. W Polsce w chwili obecnej nie ma rozwiniętego przemysłu jądrowego, który w państwach realizujących programy energetyki jądrowej stwarza zapotrzebowanie na konkretne rozwiązania naukowe i techniczne, wspiera prace badawcze oraz znacząco finansuje kształcenie i rozwój kadr w zakresie szeroko rozumianej atomistyki. Powstanie „Programu polskiej energetyki jądrowej” powinno zapewnić korzystne warunki dla rozwoju polskiej atomistyki, zarówno pod względem podejmowanych tematów jak też skali wsparcia finansowego tych działań.

Przygotowując konferencję podkreślano, że ważnym zagadnieniem jest wykorzystanie możliwości polskiej kadry naukowej w ocenie oferowanych technologii reaktorowych, wspieraniu polskich przedsiębiorstw uczestniczących aktualnie w budowie elektrowni za granicą, a w dalszej kolejności w przygotowaniu kadr do bezpiecznej i efektywnej ekonomicznie eksploatacji elektrowni jądrowych. Działaniem równoległym powinno być także angażowanie się w projekty badawcze dotyczące reaktorów IV generacji i energetyki termojądrowej. Warto zauważyć, że każdy z potencjalnych oferentów zapewnia o udziale polskiego przemysłu w budowie elektrowni. Należy jednak spełnić cały szereg warunków dotyczących głównie jakości usług. Omówienie wszystkich szczegółowych kwestii poruszanych w trakcie trzech dni spotkania przekracza możliwości krótkiego sprawozdania. Konferencji towarzyszyła wystawa krajowych i zagranicznych firm oraz instytutów naukowych, które oferują rozwiązania dla energetyki jądrowej. Wydaje się, że głównie w inżynierii materiałowej, problematyce produkcji paliwa jądrowego oraz technologiach zagospodarowania odpadów promieniotwórczych widzą obecnie polskie przedsiębiorstwa szanse zaistnienia w krajowym programie energetyki jądrowej. Tradycyjnie mamy również spore doświadczenia w dziedzinach związanych z budownictwem, produkcją i układaniem kabli i przewodów elektrycznych. W czasie konferencji przedstawiono pełną analizę obecnie prowadzonych kierunków studiów związanych z atomistyką. Warto polecić tą lekturę młodym ludziom, istnieje bowiem wiele dodatkowych możliwości np. współpracy z zagranicznymi uczelniami, wykonywania prac inżynierskich w najlepszych elektrowniach jądrowych w Europie i na świecie, starania się o stypendia.

Zespół specjalistów pracuje nadal nad końcowymi konkluzjami. Uczestnicy konferencji mogą jeszcze nadsyłać swoje uwagi, które zostaną przeanalizowane przed ogłoszeniem końcowych wniosków.

Ogólnie można uznać konferencję za udaną. Organizatorzy jako stowarzyszenie non profit starali się zminimalizować koszty uczestnictwa tak, aby wszyscy chętni mięli okazję zaprezentować wyniki swoich prac i badań naukowych. Udało się to dzięki wsparciu firm, które oferują technologie jądrowe: AREVY, EDF, General Electric – Hitachi.

Dr inż. Wojciech Głuszewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Facebook