Poznaj atom

Konkurs Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Piątek 06 maja 2016

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.).

Do konkursu mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy w trakcie inauguracji roku akademickiego 2016/2017. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 1 sierpnia 2016 roku zgłoszenia i dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej:
  • egzemplarza pracy,
  • streszczenia pracy,
  • recenzji pracy lub opinii opiekuna naukowego,
  • oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
  • dokument potwierdzający obronienie pracy

W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2015/2016.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr Bożena Sartowska (koordynator), prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, , Prezes PGE EJ 1 sp. z o.o. Jacek Cichosz, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski, prof. Jan Skladzień, dr Nikołaj Uzunow oraz prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska.

Komisja w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Nagrody będą oceniane w czterech kategoriach: energetyka jądrowa, zastosowania medyczne technik nuklearnych, technologie radiacyjne, inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych.

Partnerem konkursu jest PGE EJ 1 sp. o.o.

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
e-mail: b.sartowska@ichtj.waw.plptn@ichtj.waw.pl,
tel. 22 5041112, 22 5041288, fax. 22 5041313
Facebook