Poznaj atom

Konkurs Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego (PTN) ogłoszony!

Środa 02 lipca 2014

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane z tematyka wykorzystania zjawisk, procesów i technik jądrowych oraz ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej.

Do konkursu mogą być zgłaszane również prace obronione na humanistycznych kierunkach studiów (prawo, ekonomia, turystyka, dziennikarstwo itd.). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy w trakcie inauguracji roku akademickiego 2014/2015. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 15 sierpnia 2014 roku zgłoszenia w postaci:
  • streszczenia pracy,
  • opinii opiekuna naukowego,
  • oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną,
  • 1 egzemplarza pracy
W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2013/2014.

O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr Bożena Sartowska (koordynator), dr hab. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ, Prezes PGE EJ 1 sp. z o.o. Jacek Cichosz, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski oraz dr Nikołaj Uzunow.

Kapituła w swojej ocenie będzie brała pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Nagrody będą oceniane w czterech kategoriach:
  • energetyka jądrowa,
  • zastosowania medyczne technik nuklearnych,
  • technologie radiacyjne,
  • inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych.
Partnerem konkursu jest PGE EJ 1 sp. o.o.

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

e-mail: ptn@ichtj.waw.pl, tel., 22 5041288, 22 5041384, fax., 22 5041313

Facebook