Poznaj atom

Konkurs - Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Środa 23 maja 2012

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłasza kolejny konkurs na najlepsze prace magisterskie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystanie zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomika i odbiór społeczny zastosowań energetyki jądrowej itp.). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy w trakcie inauguracji roku akademickiego 2012/2013.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesyłanie do 15 sierpnia 2012 roku zgłoszenia w postaci:

  • streszczenia pracy
  • opinii opiekuna naukowego
  • oceny pracy przez Komisję Egzaminacyjną
  • 1 egzemplarza pracy

W konkursie mogą wziąć udział prace obronione w latach 2011/2012.
O przyznaniu nagród zadecyduje powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr hab. Grażyna Zakrzewska – Trznadel, prof. IChTJ (koordynator), Wice Prezes PGE Energia Jądrowa S.A. Witold Drożdż, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski oraz dr Nikołaj Uzunow. Kapituła w swojej ocenie będzie brać pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac.

Adres, pod który należy przysyłać zgłoszenia:
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
e-mail: ptn@ichtj.waw.pl, tel., 22 504 12 88, 22 504 13 84, fax., 504 13 13 

Facebook