Poznaj atom

Kolejne spotkanie Zespołu doradczego ds. rozwoju energetyki jądrowej

Środa 25 marca 2015

Informacja o aktualnym statusie i harmonogramie prac nad budową elektrowni jądrowej, w tym nad modelem jej finansowania oraz projekt dokumentu "Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym" to główne z tematy drugiego spotkania Zespołu doradczego ds. rozwoju energetyki jądrowej. Odbyło się ono 23 marca 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Zespół doradczy ds. rozwoju energetyki jądrowej został powołanym w październiku 2014 r. decyzją Ministra Gospodarki. Jest on roboczym gremium skupiającym przedstawicieli resortów zaangażowanych w realizację "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ) oraz "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku."

W pracach Zespołu mogą brać udział m.in. przedstawiciele sektora energetycznego oraz innych jednostek organizacyjnych. Celem powołania Zespołu było zapewnienie efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy resortami oraz wzmocnienie koordynacji działań dotyczących realizacji programu jądrowego.
Facebook