Poznaj atom

IRAP’2012

Czwartek 12 kwietnia 2012

14 - 19 października br. w Krakowie odbędzie się wydarzenie naukowe - 10 sympozjum Ionizing Radiation and Polymers (IRAP’2012). Powierzenie organizacji tej konferencji Polsce jest wyrazem uznania dla osiągnięć w zakresie chemii i technologii radiacyjnych. Sympozjum organizują wspólnie: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), Fundacja Badań Radiacyjnych (FBR) oraz Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (MITR) przy współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA).

Konferencje IRAP są uznawane za ważne forum międzynarodowej wymiany i rozpowszechniania informacji na temat skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na tworzywa polimerowe. IRAP’2012 będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie chemii i fizyki radiacyjnej polimerów, zarówno w zakresie nauk podstawowych, jak i ich zastosowań. Przedstawione zostaną najnowsze kierunki rozwoju technologii oraz innowacyjne produkty powstające w wyniku ich stosowania. Zagadnienia te przedstawią w swoich prezentacjach międzynarodowi eksperci reprezentujący naukę i przemysł. Do udziału w sympozjum autorzy mogą zgłaszać prace dotyczące wykorzystania technik radiacyjnych w następujących dziedzinach: badania podstawowe, polimeryzacja, modyfikacja polimerów, nanomateriały i nanotechnologie, otrzymywanie "inteligentnych"/zaawansowanych polimerów i produktów, obróbka powierzchniowa, zastosowania przemysłowe, zastosowania biomedyczne, polimery naturalne, ochrona dziedzictwa kulturowego, historia chemii radiacyjnej. Przewidziana jest również specjalna sesja poświęcona prezentacji prac młodych naukowców.

Studenci mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencji, a warunkiem jest zgłoszenie w terminie do 31 maja 2012 r. Przewodniczącymi komitetu organizacyjnego zostali: prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski (IChTJ) i prof. dr hab. Janusz M. Rosiak (MITR).

Spotkania IRAP zostały zainicjowane w 1994 r. przez dr Alaina Le Moel i jego współpracowników z CEA-Saclay (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission). Od tego czasu sympozja odbywały się, co 2 lata w różnych miejscowościach na 4 kontynentach.
 

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej http://www.irap2012.pl

Facebook