Poznaj atom

Identyfikacja korzyści wynikających z realizacji programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce – raport opracowany przez Ernst&Young w 2011 r.

Wtorek 13 marca 2012

Właściwe prowadzenie komunikacji społecznej w przypadku realizacji dużych projektów infrastrukturalnych jest jednym z kluczowych elementów warunkujących ich powodzenie.

Jest to jeszcze ważniejsze w przypadku projektu tak dużego i implikującego tak wiele konsekwencji jak Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Konieczne jest zatem opracowanie i realizacja właściwej polityki informacyjnej zmierzającej do uzyskania trwałego i silnego poparcia dla projektu. W tym celu powstał właśnie raport – Identyfikacja korzyści wynikających
z realizacji programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano podstawowego podziału korzyści wynikających z wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce na dwie grupy:

  • Korzyści gospodarcze,
  • Korzyści polityczne.
Facebook