Poznaj atom

Fińskie doświadczenia jądrowe w MG

Czwartek 13 września 2012

Rozwój energetyki jądrowej w Finlandii oraz metody postępowania z wypalonym paliwem były głównym tematem polsko-fińskiego seminarium, które 12 września 2012 r. odbyło się w Ministerstwie Gospodarki. Organizatorami spotkania były Departament Energii Jądrowej MG oraz Departament Energii Ministerstwa Pracy i Gospodarki Finlandii.

Doświadczenia fińskie w rozwijaniu sektora jądrowego przedstawił Herkko Plit, zastępca dyrektora generalnego Departamentu Energii Ministerstwa Pracy i Gospodarki Finlandii. Podobnie jak w przypadku Polski, głównym celem fińskiej polityki energetycznej jest zapewnienie konkurencyjnych dostaw energii przy jednoczesnym spełnieniu międzynarodowych zobowiązań dotyczących ochrony środowiska.

Rocznie w Finlandii zużywa się 87,5 TWh energii. W 2010 r. aż 25 proc. produkowanej w tym kraju energii elektrycznej pochodziło ze źródeł jądrowych. Finlandia należy do zliberalizowanego wspólnego Północnego rynku energii elektrycznej, w którym decyzje producentów dotyczące inwestycji w budowę elektrowni są oparte przede wszystkim na kryteriach ekonomicznych.

Program energetyki jądrowej Finlandii jest rozpisany na ponad 100 lat, aż do zabezpieczenia zużytego paliwa z reaktorów, także tych jeszcze nie uruchomionych. Zużyte w nich paliwo będzie stopniowo od 2020 r. trafiać do budowanego obecnie ostatecznego składowiska radioaktywnych odpadów Onkalo, położonego obok elektrowni Olkiluoto. Zgodnie z postanowieniami fińskiego prawa atomowego z 1994 r. wszelkie odpady nuklearne produkowane w Finlandii muszą być przechowywane w kraju.
 

Facebook