Poznaj atom

European Nuclear Energy Forum w Bratysławie

Środa 16 maja 2012

Rola energetyki jądrowej w kształtowaniu niskoemisyjnego europejskiego sektora energetycznego była jednym z głównych tematów European Nuclear Energy Forum, które w dniach 14-15 maja 2012 r. odbyło się w Bratysławie. Stanowisko Polski w tej kwestii przedstawiła Hanna Trojanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej.

Unijni ministrowie ds. energii, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, spotkali się w Bratysławie by dyskutować o możliwościach i zagrożeniach związanych z transformacją europejskiej energetyki na niskoemisyjną. Przedmiotem rozmów były rozwiązania, które pozwoliłby zrealizować ambitne plany klimatyczne, nie wpływając negatywnie na konkurencyjność gospodarki Wspólnoty.

Zdaniem wiceminister Trojanowskiej, w procesie budowania niskoemisyjnej gospodarki konieczne jest zachowanie równowagi między trzema filarami unijnej polityki: zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem energetycznym oraz konkurencyjnością gospodarki. – Takie cele przyświecały polskiemu rządowi, gdy podejmował decyzję o uruchomieniu programu jądrowego. Elektrownie jądrowe w Polsce poprawią bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz zapewnią stabilne dostawy energii elektrycznej po racjonalnych kosztach, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska - wyliczyła.

Wiceminister Trojanowska przypomniała, że plany polskiego rządu przewidują budowę 6000 MW – Będzie w nich docelowo powstawać ok. 50 TWh energii rocznie. Pozwoli to uniknąć wyemitowania ok. 47 mln ton CO2, które powstawałyby w elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi – powiedziała. Zwróciła uwagę, iż w zestawieniu z oszczędnościami na zakupie paliwa, elektrownie jądrowe są ekonomicznie atrakcyjne, nawet przy uwzględnieniu wysokich kosztów inwestycyjnych.

Podczas Forum dyskutowano również zagadnienia finansowania inwestycji elektroenergetycznych i skutków przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców. - Odpowiedzialnie przygotowana strategia transformacji europejskiej elektroenergetyki powinna gwarantować efektywność ekonomiczną jej celów oraz stymulować rozwój gospodarki krajów członkowskich, jak i całej UE – podkreśliła wiceminister Trojanowska.

Jej zdaniem, wszelkie inicjatywy UE w procesie budowy niskoemisyjnej energetyki i konkurencyjnej gospodarki powinny uwzględniać różną sytuację ekonomiczną poszczególnych krajów członkowskich, ich specyfikę rozwoju, priorytety oraz potencjał w tym zakresie. – Decyzję o najbardziej odpowiednim kształcie miksu paliwowego każdy kraj UE ma prawo podjąć suwerennie, uwzględniając swoje specyficzne uwarunkowania, w tym również konieczność optymalizacji wykorzystania rodzimych nośników energii – podkreśliła.

W VII European Nuclear Energy Forum udział wzięli m.in. premierzy Słowacji, Republiki Czeskiej, Komisarz UE ds. energii Günther Oettinger oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego.

Facebook