Poznaj atom

Energetyka jądrowa na II Kongresie Elektryki Polskiej

Wtorek 09 grudnia 2014

W Warszawie w dniach 1-2 grudnia 2014 r. odbył się II Kongres Elektryki Polskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Politechnikę Warszawską. Ważną częścią kongresu stanowiła sesja poświęcona energetyce jądrowej pn.: „Jak w terminie i dobrze jakościowo wykonać Program polskiej energetyki jądrowej”.

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki Zbigniew Kubacki otworzył sesję przedstawiając aktualny stan zaawansowania prac nad PPEJ. Przedstawiciel Państwowej Agencji Atomistyki, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego – Marcin Zagrajek zaprezentował rolę i miejsce PAA w polskim programie jądrowym. Następnie zabrali głos przedstawiciele świata nauki tj.: prof. Andrzej Chmielewski – dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, prof. Grzegorz Wrochna – dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz prof. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej. Jean-Andre Barbosa – dyrektor AREVA dla Europy Środkowo-Wschodniej przekazał aktualne informacje na temat budowy elektrowni jądrowej w Chinach. Ostatnia część panelu przeznaczona była debatę o możliwości zaangażowania organizacji pozarządowych na rzecz PPEJ.

Drugiego dnia obrad miały miejsce m.in. wystąpienia Małgorzaty Świderskiej z NCBiR o dobiegającym finalizacji strategicznym projekcie badawczym „technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej w Polsce”, Tomasza Burego z Politechniki Śląskiej o układach lokalizacji awarii w reaktorach III generacji, Andrzeja Mikulskiego z PAA o roli reaktorów badawczych w energetyce jądrowej oraz przedstawiciela PGE SA o działaniach na rzecz realizacji PPEJ.
Facebook