Poznaj atom

Energetyka jądrowa kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego w UE – spotkanie krajów rozwijających energetykę jądrową

Piątek 15 marca 2013

Hanna Trojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej wzięła udział w spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za kwestie energetyki jądrowej, które odbyło się 12 marca br. w Londynie. W trakcje dyskusji przedstawiciele: Bułgarii, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Węgier, Litwy, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii podkreślili kluczową rolę energii jądrowej w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W opinii ww. państw energia jądrowa może zapewnić korzyści ekonomiczne i dostarczyć konsumentom UE efektywną kosztowo energię elektryczną.

W trakcie spotkania poruszono również temat rozwoju współpracy w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych, w kontekście przygotowywanej przez Komisję Europejską propozycji aktualizacji Dyrektywy o Bezpieczeństwie Jądrowym.

Państwa członkowskie zobowiązały się do kontynuowania swoich celów niskoemisyjnych poprzez wdrażanie w możliwie najszerszym zakresie technologii niskoemisyjnych specyficznych dla ich krajowych potrzeb. Dyskutowano także o tym, jak rządy mogą pomagać w budowaniu długofalowego zaufania inwestorów, chcących rozwijać projekty jądrowe oraz kwestie pomocy państwa przy tego typu inwestycjach. Zdaniem uczestników spotkania, środowisko inwestycyjne musi być tworzone z uwzględnieniem długoterminowej natury projektów infrastruktury jądrowej w UE.

Minister Trojanowska spotkała się także z Edem Davey, Brytyjskim Sekretarzem Stanu do spraw Energii i Klimatu. Tematem rozmów był rozwój dwustronnej współpracy polsko-brytyjskiej w zakresie energetyki w tym energetyki jądrowej.

Facebook