Poznaj atom

Enea, KGHM oraz Tauron bliżej jądrowej spółki z PGE

Środa 06 sierpnia 2014

Z końcem ubiegłego tygodnia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek związany z planowanym zakupem przez Eneę, KGHM i Taurona udziałów w PGE EJ1.

Jak informuje UKOIK 1 sierpnia do Urzędu wpłynął wniosek złożony przez spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź, Tauron Polska Energia oraz Enea w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pod firmą PGE EJ 1

Obecnie właścicielem spółki PGE EJ 1 jest PGE, która 23 września 2013 roku podpisała umowę z Eneą, KGHM i Tauronem na mocy, której spółki te mają docelowo objąć po 10 proc. udziałów w jądrowej spółce. Większościowy pakiet ma nadal należeć do PGE, które ma zaprosić do projektu partnera strategicznego.

Przypominamy, że zgodnie z umowa z września ubiegłego roku w sprawie nabycia udziałów w PGE EJ1 przez Eneę, KGHM i Tauron spółki będą zobowiązane do finalizacji transakcji po spełnieniu dwóch warunków zawieszających; uzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji oraz przyjęcia przez Radę Ministrów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Program jak wiadomo został przyjęty w styczniu, należy więc oczekiwać, że po akceptacji UOKiK Enea, KGHM oraz Tauron wejdą do jądrowej spółki.

Źródło: CIRE.PL
Facebook