Poznaj atom

Elektrownie jądrowe będą jednym z najważniejszych źródeł energii w UE

Środa 15 stycznia 2014

Raport Komisji Europejskiej pn. EU Energy, Transport and GHG Emissions: Trends to 2050 prognozuje zmiany, jakie zajdą w europejskiej energetyce do 2050 r. Wynika z niego m.in., że elektrownie jądrowe nadal pozostaną jednym z najważniejszych źródeł energii elektrycznej w UE w 2050 r.


Autorzy raportu uważają, że po 2025 roku tempo budowy nowych bloków w krajach Unii Europejskiej będzie większe niż tempo trwałego wyłączania bloków obecnie pracujących i w 2050 roku moc elektrowni jądrowych znacznie wzrośnie, od 96,9 GWe w 2025 roku do 122 GWe w 2050 r.

Ich udział w wytwarzaniu energii nieznacznie spadnie z obecnych 27% do 21%, głównie kosztem Odnawialnych Źródeł Energii, jednak zarówno moc zainstalowana jak i wielkość produkcji energii utrzymają się na dzisiejszym poziomie, z przejściowym zmniejszeniem w okresie 2020-2025, kiedy mają być wyłączane elektrownie jądrowe w Niemczech i Belgii. Po 2025 r. nastąpi szybka odbudowa mocy w energetyce jądrowej dzięki nowym inwestycjom, w tym między innymi w Polsce. Tymczasem udział elektrowni węglowych, włącznie z instalacjami CCS, zmniejszy się z 24% w 2010 r. do 7% w 2050 r. Zmniejszy się także udział gazu ziemnego – z 23% w 2010 r. do 18% w 2050 r.

W akapicie dotyczącym Polski, autorzy raportu przewidują, że moc elektrowni jądrowych w Polsce w 2040 roku wyniesie 9600 MWe, a więc oczekują, że po zbudowaniu elektrowni jądrowych o mocy 6000 MWe do 2035 roku Polska będzie nadal rozwijała energetykę jądrową.

Odnosząc się do Polski raport stwierdza również, że wielkość produkcji energii elektrycznej z węgla w 2050 roku zostanie utrzymana na poziomie z 2010 roku. Co prawda jego udział w krajowym wytwarzaniu energii elektrycznej spadnie do 48%, jednak elektrownie węglowe nadal będą dominującym źródłem energii w naszym kraju. Udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w produkcji energii elektrycznej zwiększy się do 17,7%.

Z raportu wynika, że ceny energii dla odbiorców końcowych w UE wzrosną do poziomu ponad 200 EUR/MWh. Powodów tego wzrostu cen będzie wiele, a wśród nich programy wielkich inwestycji w energetyce, w tym budowa nowych mocy w energetyce gazowej, odnawialnej, jądrowej i węglowej (w tym CCS), konieczność rozbudowy sieci elektroenergetycznych, wzrost cen paliw konwencjonalnych (węgiel, gaz ziemny) oraz dotacje dla OZE. Istotny wpływ na ceny energii będzie miał również wzrost cen uprawnień do emisji CO2, z ok. 5 EUR/t w 2010 r. do 100 EUR/t w 2050 r.

- Raport Komisji Europejskiej jest ważnym dokumentem, ponieważ będzie stanowił tło do rozmów na temat polityki klimatyczno-energetycznej UE po 2020 r., które KE rozpocznie z państwami członkowskimi, w tym Polską, w marcu br. – stwierdza prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. - Wskazanie w nim tak wielkiego rozmachu polskiego programu jądrowego może świadczyć o tym, że KE bardzo poważnie traktuje nasz program i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Polska zbuduje elektrownie jądrowe, i to przynajmniej kilka - dodaje ekspert NCBJ.

Żródło: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Facebook