Poznaj atom

Elektrownia jądrowa wzbogaci ofertę turystyczną regionu

Poniedziałek 08 grudnia 2014

Elektrownia jądrowa może być szansą dla regionu i wzbogacić ofertę turystyczną - ocenili uczestnicy międzynarodowej konferencji w Gdańsku. Ich zdaniem do rozwoju przyczyniają się też wpływy z podatków od inwestycji na danym terenie.

3 grudnia br. w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja na temat tego, czy elektrownia jądrowa jest szansą czy zagrożeniem dla turystyki. W spotkaniu zorganizowanym przez spółkę PGE EJ1 wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów z Francji, na terenie których znajdują się siłownie atomowe oraz samorządowcy z pomorskich gmin.

Na terenie gmin Gniewino, Choczewo i Krokowa na Pomorzu znajdują się dwie badane obecnie lokalizacje elektrowni: "Żarnowiec" i "Choczewo". W tych miejscach prowadzone są badania lokalizacyjne związane z planami budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Badania obejmą analizę m.in. warunków geologicznych, środowiska naturalnego i przyrodniczego, obecnego zagospodarowania terenu i dostępnej infrastruktury.

W swoim wystąpieniu Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1 Sp. z o.o. poinformował, że realizacja projektu daje szansę regionowi np. z tytułu wpływu podatków z funkcjonującej elektrowni. Według wstępnych szacunków chodzi o ok. 30-40 mln zł. 50 proc. tej kwoty wpływa do kasy gminy, na terenie której znajduje się siłownia, a pozostałe 50 proc. jest dzielone między gminy ościenne.

Zakłada się, że inwestycja przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy; przez ok. 6-8 lat przy budowie może pracować od 2,5 do 4 tys. osób, a przez ok. 60-letni okres działania elektrowni - zatrudnienie znalazłoby ok. 1-1,2 tys. pracowników stałych i ok. 1,5-3 tys. osób w firmach powiązanych z funkcjonującą elektrownią. Ocenił, że inwestycja to też rozwój infrastruktury komunikacyjnej i lokalnego rynku pracy (usług hotelowych, handlowych i gastronomicznych). "Wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu wpływa na wzrost liczby mieszkańców obszaru, a to skutkuje wzrostem cen nieruchomości" - argumentował. Ocenił, że "turystyka jest w stanie funkcjonować w symbiozie z funkcjonującą obok elektrownią jądrową".

Cichosz przypomniał, że według badań zdecydowana większość mieszkańców tych trzech gmin nie obawia się znacznego negatywnego wpływu elektrowni jądrowej na turystykę. "Mieszkańcy widzą, że elektrownia może też wygenerować szanse na dodatkowy ruch turystyczny dzięki tzw. turystyce biznesowej czy jądrowej" - tłumaczył.

Od 2011 r. PGE EJ1 bada poziom poparcia dla inwestycji. Jak informuje spółka, zebrane dotąd wyniki pokazują, że 78 proc. pytanych Pomorzan nie obawia się negatywnego wpływu elektrowni jądrowej na turystykę. Ponad 50 proc. respondentów deklaruje, że nie zamierza rezygnować ze spędzania urlopu na Pomorzu po powstaniu elektrowni.

Jean-Pierre Thévenot, wójt gminy Cany-Barville (Francja, Górna Normandia), na terenie której położona jest elektrownia jądrowa Paluel powiedział, że gmina z tytułu lokalizacji atomówki rocznie otrzymuje 650 tys. euro podatku i 200 tys. euro na inwestycje gminne. Jest to gmina nadmorska, o charakterze rolniczo-turystycznym. Przyznał, że pieniądze wpływające do budżetu pozwalają m.in. na rozwijanie turystyki, posiadanie wysokiej jakości infrastruktury sportowej, rozwijanie najróżniejszych stowarzyszeń mieszkańców, organizację wydarzeń kulturalnych, ale też m.in. na utrzymanie gminnych sklepów.

"Przyjeżdża do nas bardzo wielu turystów, głównie z Paryża, ale też z Belgii, Anglii, Niemiec i Holandii" - podał. Poinformował, że rocznie lokalne biura turystyczne odwiedza ok. 80 tys. turystów, w tym 10,5 tys. z zagranicy. Ich pytania dotyczą możliwości zwiedzania, wędrówek oraz lokalnej bazy noclegowej. Wójt francuskiej gminy podał, że w regionie jest ok. 900 obiektów noclegowych i gastronomicznych. Pracuje w nich prawie 1,6 tys. osób.

Zaznaczył, że dzięki elektrowni jądrowej w regionie został wydłużony sezon turystyczny. "Poza miesiącami letnimi przyjeżdżają turyści chcący zobaczyć elektrownię" - dodał. Poinformował, że tylko w 2013 r. siłownię odwiedziło 6,6 tys. osób; 70 proc. stanowili uczniowie.

Michele Bologna, dyrektor ds. relacji zewnętrznych firmy Slovenske Elektrarne (operator dwóch elektrowni jądrowych na Słowacji) podkreślił, że operatorzy angażują się też w inicjatywy społeczne, dzięki którym region staje się bardziej atrakcyjny rekreacyjnie i turystycznie, współfinansują np. rekonstrukcje zabytków czy budowę ścieżek rowerowych. Podał, że centra informacyjne działające przy elektrowniach wpływają na zwiększenie ruchu turystycznego; rocznie takie centrum odwiedza od kilku do kilkudziesięciu tys. osób.

Wójt gminy Krokowa Henryk Doering przyznał w rozmowie z PAP, że "gmina z turystyki żyje i chce coraz lepiej żyć i z tego względu planowana elektrownia budzi pewne obawy". Zaznaczył, że mimo tego ok. 70 proc. mieszkańców gminy popiera inwestycję. Zwrócił uwagę, że dzięki wyjazdom studyjnym do wielu elektrowni w Europie samorządowcy i przedstawiciele różnych organizacji mają świadomość, że "tam gdzie są elektrownie, nie ma pustyni turystycznej; widzą, że to może razem z sobą egzystować".

PGE EJ1 jest spółką celową Polskiej Grupy Energetycznej powołaną do budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

Źródło: pap.pl; swiadomieoatomie.pl
Facebook