Poznaj atom

Edukatorzy energetyki jądrowej na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki

Czwartek 24 stycznia 2013

Odpowiednio wyszkolona kadra to gwarancja powodzenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej - powiedziała Hanna Trojanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, otwierając spotkanie z przedstawicielami kilkunastu polskich uczelni wyższych i instytutów naukowych, zajmujących się kształceniem w obszarze energetyki jądrowej. Spotkanie odbywające się 23 stycznia 2013 r. było podsumowaniem trzech etapów szkoleń i staży zorganizowanych w latach 2009 – 2012 przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z francuskim Komisariatem ds. Energii Atomowej oraz Alternatywnych Źródeł Energii (CEA). Udział w nim wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Celem staży było przeszkolenie grupy 36 tzw. edukatorów, którzy obecnie stanowią niepowtarzalny zasób kadrowy na potrzeby kształcenia przyszłych specjalistów w obszarze energetyki jądrowej. Podczas trzech faz szkoleń nabyli oni wiedzę w Polsce nie do zdobycia. Były one realizowane w wiodących francuskich instytutach zajmujących się badaniami w zakresie energetyki jądrowej. We współpracy z naukowcami z Francji, polscy edukatorzy mieli okazję realizować prace badawcze, które kontynuują w kraju.

Szkolenia zorganizowane we Francji stanowiły efektywną formę doskonalenia kompetencji kadry naukowej. Dzięki nim edukatorzy koordynują nowootwarte studia podyplomowe i kształcą studentów na poziomie inżynierskim i magisterskim w szkołach wyższych takich jak: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Wrocławska czy Politechnika Poznańska. Wyjazdy pomogły także w nawiązaniu kontaktów, które dziś ułatwiają współpracę pomiędzy ich macierzystymi uczelniami a ośrodkami zagranicznymi czy uczestnictwo w międzynarodowych sympozjach i konferencjach naukowych poświęconych energetyce jądrowej. Wnioski i uwagi edukatorów z przebiegu szkoleń we Francji zostaną wykorzystane w dalszych pracach Ministerstwa Gospodarki.

Celem Programu Polskiej Energetyki Jądrowej w obszarze rozwoju zasobów ludzkich jest osiągnięcie takiego stanu ilościowego i jakościowego kadr, który zagwarantuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej w Polsce, w tym efektywną i bezpieczną budowę i eksploatację elektrowni jądrowych, a w późniejszej perspektywie ich likwidację.

Instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w proces przygotowywania i realizacji Programu w tym zakresie są: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Agencja Atomistyki, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Urząd Dozoru Technicznego, Inwestor (PGE S.A) oraz otoczenie akademickie i naukowe.
Facebook