Poznaj atom

Działania prof. dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego w zakresie edukacji docenione!

Poniedziałek 12 listopada 2012

Profesor Ludwik Dobrzyński, dyrektor Działu Szkolenia i Doradztwa Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, uznany wykładowca i jeden z najaktywniejszych w Polsce promotorów wiedzy o promieniotwórczości i energii jądrowej, został kandydatem NCBJ w VIII edycji konkursu "Popularyzator nauki" w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa. Konkurs organizowany jest przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Dobrzyński jest autorem około 240 prac opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach, współautorem monografii, jak również recenzentem międzynarodowych wydawnictw fizycznych. Od 2002 roku jest również przedstawicielem Polski w Komitecie Naukowym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Skutków Promieniowania Jądrowego. W ramach swojej działalności naukowiec m.in. prowadzi zajęcia dla szkół, wykłady oraz organizuje konkurs dla uczniów - „Fizyczne Ścieżki”.

Szczegółowe informacje na ten temat, znajdziesz pod linkiem:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392627,prof-ludwik-dobrzynski-kandydat-w-konkursie-popularyzator-nauki-2012.html

Facebook