Poznaj atom

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności

Wtorek 12 marca 2013

"Wdrażany program energetyki jądrowej jest jednym z najlepszych rozwiązań łączących zapewnienie długofalowego bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii elektrycznej (cykl życia elektrowni wynosi ok. 40–60 lat) oraz realizację celów klimatycznych i środowiskowych (znikoma emisja CO2 i pyłów)."

Zapraszamy do zapoznania się z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, która została przyjęta przez Radę Ministrów 5 lutego i ogłoszona 1 marca 2013 r.
Facebook