Poznaj atom

Dlaczego boimy się nowych technologii?

Piątek 01 lutego 2013

Najważniejszym elementem demokracji partycypatywnej jest traktowanie każdej ze stron uczestniczącej w dialogu społecznym na temat skomplikowanych inwestycji, jako cennego partnera społecznego. Niezbędne jest transparentne podejście do działań komunikacyjnych, na wszystkich etapach prowadzenia inwestycji – do takiego wniosku doszli eksperci podczas debaty „Dlaczego boimy się nowych technologii?” zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki. Przedstawiciele różnych środowisk naukowych z obszaru socjologii, psychologii i komunikacji społecznej wspólnie zastanawiali się nad tym, jak prowadzić dialog społeczny w kontekście rządowych planów budowy elektrowni jądrowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją filmową z debaty, która znajduje się w zakładce Polska z energią.
Facebook