Poznaj atom

Dialog ze społeczeństwem podstawą strategicznych inwestycji

Piątek 21 grudnia 2012

Najważniejszym elementem demokracji partycypatywnej jest traktowanie każdej ze stron uczestniczącej w dialogu społecznym na temat skomplikowanych inwestycji, jako cennego partnera społecznego. Niezbędne jest transparentne podejście do działań komunikacyjnych, na wszystkich etapach prowadzenia inwestycji – do takiego wniosku doszli eksperci podczas debaty „Dlaczego boimy się nowych technologii?” zorganizowanej 20 grudnia br. przez Ministerstwo Gospodarki. Przedstawiciele różnych środowisk naukowych z obszaru socjologii, psychologii i komunikacji społecznej wspólnie zastanawiali się nad tym, jak prowadzić dialog społeczny w kontekście rządowych planów budowy elektrowni jądrowej.

Uczestnicy debaty podjęli próbę odpowiedzi na pytania takie jak: „Jak zaangażować partnerów społecznych w proces przygotowania skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych? Jakie są granice swobody rządu i inwestora w zakresie planowania budowy elektrowni jądrowej? Jakie są granice swobody w wyrażaniu niezgody społecznej?”

– Podstawową kwestią jest edukacja oraz przekazywanie rzetelnej wiedzy, odpowiednio dostosowanej do każdej grupy społecznej. – stwierdza dr Katarzyna Iwińska z Collegium Civitas – Powinny być one przekazywane tak, by w prosty sposób tłumaczyć skomplikowane procesy jądrowe.

Ważnym aspektem kampanii informacyjno-edukacyjnej jest to, by koncentrować się również na tych grupach, które początkowo nie są zainteresowani udziałem. Dr Aleksandra Sarna stwierdziła, że powodem braku zaangażowania jest lęk przed nieznanym oraz brak wiedzy. Badania Millward Brown SMG/KRC wskazały, że Polacy oceniają swoją wiedzę nt. energetyki jądrowej na niskim poziomie, a aż 94 proc. społeczeństwa chciałoby dowiedzieć się więcej.

Eksperci wskazali na bardzo istotny element prowadzenia komunikacji ze społeczeństwem, jakim jest utrzymywanie relacji także z przeciwnikami inwestycji. Pozytywną zmianą na przestrzeni ostatnich lat jest również zaangażowanie społeczności lokalnych w debatę. – Odniesienie się do wiedzy poszczególnych społeczności jest cennym zjawiskiem. Mieszkańcy każdej gminy są lokalnymi ekspertami i ważnym partnerem do dialogu podczas inwestycji – podkreślił dr Piotr Stankiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Jednym z problemów zaangażowania Polaków do debaty jest to, że ludzie nie chcą w niej uczestniczyć, ponieważ mają poczucie, że ich głos jest nieważny. – Mechanizm ten widać na fanpage kampanii „Poznaj atom”. Niektóre osoby sceptycznie podchodzą do prowadzonych działań, gdyż są niesłusznie przekonani, że prowadzony dialog ma już stworzoną tezę. – podkreśla dr Aleksandra Sarna z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.

Zdaniem Krzysztofa Cieślika, eksperta ds. public relations, najważniejszym jest, że w ramach prowadzonego dialogu powinny być wykorzystywane nowoczesne narzędzia jak grywalizacja, czyli wykorzystywanie gier internetowych do szerokiej komunikacji.

Debata „Dlaczego boimy się nowych technologii?” była kolejnym z serii spotkań eksperckich prowadzonych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią”.

Facebook